Siirry suoraan sisältöön Siirry etusivulle

Viestinviejien ja Postin velvoitteet

Viestinviejien ja Postin velvoitteet

Vanha kirje, jossa paperiarkki taiteltu kuoreksi ja sinetöity Ennen yleisen postin perustamista vuonna 1638 kirjeet kulkivat kuriirien ja satunnaisten matkamiesten mukana. Kuriirikirje vuodelta 1599. Postimuseon kokoelmat.
Kyytilaitos ja kestikievarijärjestelmä postitalojärjestelmän esikuvana

Keskiajalla matkanteko oli hidasta, ja matkan varrella tarvittiin yösijaa ja ruokaa sekä matkamiehelle että hevoselle. Tietyt talot määrättiin kestitsemään korkea-arvoisia matkamiehiä, mutta kyytiä ja kestitystä saatettiin vaatia keneltä talonpojalta tahansa. Keskeinen osa kruunun virkamiesten vaatimista kyydeistä oli kuninkaan kirjeenkuljettajien vaatimia. Vuonna 1561 määrättiin, että kaikille matkustavaisille oli annettava kyyti maksua vastaan. Määräyksen seurauksena syntyi kestikievareita, joiden tehtävä oli valvoa kyytitalonpoikia.

Mustavalkoinen kuva puurakennuksesta Iso osa postitaloista perustettiin kestikievareina toimiviin taloihin. Eckerön posti- ja kestikievaritalo, rakennettu vuonna 1778.
Postitalot

Postitalojärjestelmä syntyi yleisen postin eli Suomen postilaitoksen perustamisen jälkeen vuonna 1638. Postitalot sijaitsivat pääosin noin peninkulman eli kymmenisen kilometrin päässä toisistaan. Postitalonpojan tuli olla luku- ja kirjoitustaitoinen ja hänellä tuli olla kaksi renkiä. Rengit hoitivat varsinaisen postinkannon, mutta postia saattoi kantaa myös talonpojan pojat, tai tarvittaessa talonpoika itse. Jos posti jäi jakamatta, siitä seurasi rangaistus.

Vahanukke, jonka päällä on postitalonpojan asu. Postitalonpoika. Vahanukke ja asu Postimuseon Viestinviejät-näyttelystä
Vaatimukset postitalonpojille

Isäntien velvollisuuksiin postinkulun huolehtimisen lisäksi kuului teiden kunnossapito postinkuljetuskelpoisina; käytännössä jokien ja soiden yli asetettiin tukkeja ja kapulasiltoja, kävelypolut pidettiin kunnossa ja aitojen yli rakennettiin tikapuita.
Postitaloa lähestyttäessä postinkantajan tuli ilmoittaa saapumisestaan torven töräytyksellä. Tällöin reitin seuraavan postinkuljettajan oli välittömästi oltava valmiina ottamaan kirjeet vastaan ja lähdettävä kuljettamaan niitä kiiruhtaen eteenpäin vuorokaudenajasta tai säästä riippumatta.

Mustavalkoinen kuva vuonna 1763 fraktuuralla painetusta varoituksesta ”Varoitus Nijlle, jotka postin wiewät Ruotsissa ja Suomessa” 24.1.1763.
Postinkulun nopeusvaatimukset

Postisäännöksessä varattiin peninkulman taittamiseen kaksi tuntia aikaa. Tämä oli mahdollista reipasta kävelyvauhtia etenemällä. Vuonna 1646 aikamääreestä luovuttiin, mutta postia piti kuljettaa ”niin kiireesti kuin tapana on muilla, joilla on kiireellistä asiaa”. Myöhästelevän postimiehen yllä leijui kahdeksan päivän vesileipävankeuden ja toimen menettämisen uhka. Vastaantulijoille lörpöttelemisestä seurasi neljän viikon vankeus.

Vuoden 1698 postikartan kopio. Kartassa Etelä-Suomea, Ruotsia ja Baltiaa. Postitaloista tuli eräänlaisia alemman asteen toimipaikkoja. Kopio postikartasta vuodelta 1698.
Rengin tehtäviä ja matkantekoa

Vuonna 1682 säädettiin jälleen vähimmäisnopeus: postin tuli kulkea peninkulman matka tunnissa ja 15 minuutissa, mikäli tie oli hyväkuntoinen. Huonoillakin teillä peninkulmaan sai kulua maksimissaan 1,5 tuntia.
Määränpäässään postirenki sai levätä 2–3 tuntia, jo senkin varalta, että postia tulisi vastakkaisesta suunnasta takaisin rengin postitalolle vietäväksi. Postirengin tuli kuljettaa postitalolta toiselle kulkevan postin lisäksi kaikki seudun asukkaiden, lähinnä säätyläisten, postitaloon toimittamat kirjeet. Lähettäjän oli korvattava postitalonpojalle aiheutunut vaiva.

Vanha kirjekuori, jossa näkyy osoite, postileima ja kartteerausnumero. Kirjeisiin merkittiin karttaa vastaava kartteerausnumero. Kuvan Poriin menneen kirjeen oikeassa yläkulmassa kartteerausnumero 14.
Postikonttorit

Jokaiseen postilinjan varrella olevaan kaupunkiin tuli perustaa postikonttori, ja konttoreihin määrättiin postimestariksi joku kaupungin porvareista. Hänen tehtävänään oli vastaanottaa lähtevät kirjeet. Kirjeet hän sitoi nippuihin, joihin liitettiin kirjekartta. Karttaan oli merkitty jokainen kirje numeroin ja kirjeensaajan nimi.

 

Vanha postilaukku, mustavalkokuva Postilaukku sai viipyä konttorissa vain puoli tuntia. Postitalonpojan tai postinkuljetusta itse hoitavan postimestarin tuli lähettää kirjelaukku eteenpäin vuorokaudenajasta riippumatta. Olsbölen kartanon postilaukku.
Konttorien aukioloajat ja nopeusvaatimukset

Postimestarien asunnot toimivat postikonttoreina. Vuosien 1686 ja 1707 ohjesääntöjen mukaan postimestarin tuli olla yleisön tavoitettavissa ”aina klo 8:sta aamulla kello 7:ään illalla, varsinkin päivinä, jolloin posti lähtee ja saapuu”. Vain kirkonmenojen aikaan posti oli suljettu. Virkakirjeitä tuli vastaanottaa ja jakaa aina, pois lukien yöaika.

Kirjeiden saapumis- ja lähtöaika merkittiin postipassiin, minkä avulla viranomaiset pystyivät seuraamaan postinkulun säännönmukaisuutta. Harvassa postikonttorissa oli kello, mutta postipassiin merkittävän ajan sai katsoa myös aurinkokellosta tai tiimalasista. Kirjeenkulkua valvottiin tarkasti. Vuonna 1707 postimestarien ohjesäännössä pikkukaupunkien konttoreihin määrättiin postin konttorissa viipymisen aikarajaksi 15 minuuttia, mikä oli jo hyvin hankala toteuttaa postin määrän lisääntyessä.

Kolmirenkainen pyörä ja postinkantaja mustavalkokuvassa. Maalaiskirjeenkantolinjoja perustettiin 1890-luvulta alkaen syrjäisemmille seuduille täydentämään postireittien verkostoa. Maalaiskirjeenkantajien velvollisuuksiin 1900-luvun alkuvuosikymmeninä kuului postilähetysten kuljettaminen postitoimipaikosta vastaanottajille ja lähettäjiltä toimipaikkoihin. Lisäksi oli tyhjennettävä kantolinjan kirjelaatikot ja myytävä postimerkkejä ja -kortteja ja lomakkeita sekä kirjeenkantovuorollaan että kotonaan. Tämän lisäksi he vastaanottivat lehtitilauksia ja toimittavat rahanperimisiä, mm. puhelinmaksuja, ja kuljettivat irtolaukkuja. Maalaiskirjeenkantaja kulkupelinsä kanssa, kuvattu 1910–1918.
Postinkuljetus kehittyy

Suomen suuriruhtinaskunnan aikana postinkulkua järjesteltiin monin tavoin uudelleen. Postin määrä oli lisääntynyt ja se sisälsi myös paketteja ja sanomalehtiä, mutta kulkureititkin olivat parantuneet. 1845 senaatti määritteli postitirehtööri Wulffertin ehdotuksesta postille tarkat lähtöajat, siirryttiin postiljoonijärjestelmään, reittejä järjesteltiin paremmin ja postilinjoja lisättiin. 1850 postinkulun nopeudeksi määriteltiin 10 virstaa eli peninkulma tunnissa, riippumatta käytettävissä olevien hevosten määrästä.

 

Postin virkamiesten valankaava painettuna tekstinä. Allekirjoitettu ja päivätty käsin. Valankaava allekirjoituksineen vuodelta 1967.
Virkavala ja valankaava

Postin palveluksessa oli vuonna 1910 1379 virkamiestä ja tämän lisäksi suuri joukko, 4538 henkeä, sivutoimisia postitoimipaikkojen hoitajia, satunnaisia apulaisia, ylimääräisiä postiljooneja ja maalaiskirjeenkantajia. Virkavalan kaava löytyy jo asetuksesta 36/1877 ”kaikille Suomenmaan siviiliviraston ja julkisten laitosten ylhäisemmille ja alhaisemmille virkamiehille sekä palvelijoille”. Virkavaloja vannottiin vielä ainakin 1960-luvun lopulla.

Postinjakaja laittaa postia laatikkoon. Postinjakelua nykyaikana. Edelleen Postia velvoittaa yleispalveluvelvoite. Uusi postilaki astui voimaan 1.10.2023. Uudistetun lain tavoitteena oli turvata postipalvelujen tasavertainen saavutettavuus ja edellytykset viisipäiväisen sanomalehtijakelun toteuttamiselle. Tämä toteutettiin muuttamalla keräily ja jakelu viidestä kolmeksi arkipäiväksi viikossa. Sanomalehtien jakeluun saatiin määräaikainen avustus alueille, joilla ei ole kattavaa viisipäiväistä varhaisjakelua. Perinteisten postilähetysten määrä vähenee jatkuvasti, joten uudella postilailla turvataan kustannustehokas mutta kuluttajien tarpeet huomioiva jakelu.
Postin palvelujen turvaaminen ja yleispalveluvelvoite

Vuonna 1924 julkaistun uuden postisäännön mukaan Postihallitus sai määrätä, millä paikkakunnilla ja kuinka usein postinkanto tapahtui. Jakelu tehtiin kaupunkiseudulla seitsemänä päivänä viikossa ja muutamalla kantovuorolla päivässä, maaseudun vähäisemmillä postimäärillä harvemmin. Vuodesta 1925 alkaen sunnuntaikanto tehtiin vain postinkantajan suostumuksella. Viisipäiväiseen jakeluun ja toimipaikkojen aukioloon siirryttiin vähitellen 1970-luvun kuluessa.

Posti liikelaitostui vuonna 1990, mutta edelleen eduskunta asetti Postille palvelu- ja toimintatavoitteet, kuten jakelun ja keräilyn sekä konttoripalvelujen tarjoaminen viitenä päivänä viikossa. Vuonna 2011 postilaissa määriteltiin Postille (silloinen Itella) yleispalveluvelvoite kattamaan näitä toimintoja.

 

Takaisin ylös