Siirry suoraan sisältöön Siirry etusivulle

Hankkeet

Postimuseo ohjaa ja osallistuu aktiivisesti erilaisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin. Hanketyöskentelyllä tuotetaan mm. kokoelmiin, yleisötyöhön ja museopedagogiikkaan liittyvää tietoa, toimintamalleja ja käytännön toimintaa. Toimimalla aktiivisesti hankkeissa vaalimme historiaa ja kulttuuriperintöä sekä kehitämme suomalaista museoalaa.

Käynnissä olevat hankkeet

2024

Demoskene talteen 2024

Pikselimäisessä kuvassa kissa kurkkaa laatikosta tassussaan disketti.

PETSCII-kuva: Anne-Mari Musturi

Demoskene talteen -hankkeessa digitoidaan demoskenen historiaa ja nykyisyyttä sekä tehdään ilmiöstä dokumenttielokuva. Tärkeänä osana on demoskenen harrastajien haastattelut. Hanke edistää demoskenen tunnettavuutta ja kulttuuriperintöaineiston saatavuutta ja saavutettavuutta. Hanke on Postimuseon ja Tampereen historiallisten museoiden yhteishanke.

Rahoittaja: Opetus ja kulttuuriministeriön erityisavustus digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuuden ja säilyttämisen tukemiseen.

Lisätietoja: Anne-Mari Musturi, projektityöntekijä, anne-mari.musturi(at)postimuseo.fi

Keskusteluja digiarjesta museoissa

Ihmisiä istuu tuoleilla ringissä.

Erätauko-keskusteluja järjestetään Postimuseon kohtaamispaikka Kuplassa museokeskus Vapriikissa Tampereella. Kuva: Wille Nyyssönen

Yhteistyöhankkeessa Sitran kanssa aiheena on digiarki. Postimuseon Kohtaamispaikka Kuplan keskusteluissa on käytössä Sitrassa kehitetty Erätauko-menetelmä.

Hankkeessa kehitetään dialogimalli museoiden demokratiatyöhön. Dialogien avulla pyritään lisäämään ihmisten ymmärrystä digitalisaation ja digitaalisen vallan mekanismeista sekä vahvistamaan yhteiskunnallista luottamusta ja tulevaisuususkoa. Dialogit tarjoavat kansalaisille ja yhteisöille mahdollisuuden käydä rakentavaa keskustelua digitalisaatiosta. Hankkeessa kehitetään myös tapoja käyttää keskusteluja yhteiskunnallisen päätöksenteon tukena sekä museoiden näyttelytoiminnan kehittämiseen.

Erätaukokeskusteluista saadaan myös ideoita uuteen ydinnäyttelyyn, joka luodaan osana uutta valtakunnallista vastuumuseotehtävää, jonka Postimuseo ja Tampereen historialliset museot saivat yhdessä.

Rahoittaja: Sitra

Lisätietoja: Asla Heikkari, hankekoordinaattori, 050 351 1521, asla.heikkari(at)postimuseo.fi

Oma ääni kuuluviin somessa – medialukutaitoa senioreille ja nuorille 2023-2024

Lapsi ja vanhus katsovat tietokonetta.

Kuva: Laura Häkkinen, Postimuseo

Postimuseosäätiö sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustusta mediakasvatuksen ja medialukutaidon edistämiseen. Hanke on kaksivuotinen.

Hankkeen tavoitteena on luoda uusia medialukutaitoja eläkeiässä oleville kansalaisille ja tehdä senioreille suunnattu medialukutaidon konsepti ja toimintamalli. Hankkeessa edistetään aktiivista vuoropuhelua nuoren ja vanhemman ikäpolven edustajien kanssa. Hanke lisää ymmärrystä medioituneesta maailmasta ja vahvistaa hankkeeseen liittyvien ryhmien osallisuutta yhteiskunnassa.

Hankkeen päätoteuttajina ovat Postimuseo ja Tampereen historiallisten museoiden Suomen pelimuseo ja Mediamuseo Rupriikki. Kumppaneina hankkeessa on Museo Merkki, Mediakasvatusseura, Tampereen yliopiston mediakasvatuksen oppiaine sekä Eläkeliitto.

Rahoittaja: Opetus ja kulttuuriministeriön erityisavustus

Lisätietoja: Laura Häkkinen, projektikoordinaattori, 050 551 7669, laura.hakkinen(at)postimuseo.fi

Menneet hankkeet

MuseoX – kohti viestinnän, pelin, postin ja digitaalisen elämän museota (2021-2023)

Kuva: Mielikuvittaja Tomi Aho

Postimuseon muutosmatka kohti uutta valtakunnallista museota vuosina 2021–2023.

MuseoX-hankkeessa luomme uuden, valtakunnallisesti toimivan museon. Sen toiminta alkaa vuonna 2024. MuseoX edistää ymmärrystä medioituneesta maailmasta, ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta, tieto- ja tavaravirroista sekä niiden muutoksesta. Museo herättää pohtimaan miten eri kanavat, välineet, viestimisen tavat ja sisällöt vaikuttavat elämäämme yksilön, yhteisöjen ja yhteiskunnan tasolla.

MuseoX on Postimuseon ja Tampereen historiallisten museoiden ylläpitämän Suomen pelimuseon ja Mediamuseo Rupriikin yhteishanke. Uusi museo tulee toimimaan museokeskus Vapriikissa Tampereella ja digitaalisilla alustoilla verkossa.

Tutustu hankkeen sivuihin https://museox.fi/

Lisätietoja: projektipäällikkö Tiia Tiainen, 050 552 8667, tiia.tiainen@postimuseo.fi

Demoskenen uudet kasvot (2023)

Demoskenen uudet kasvot hankkeessa demoskeneen liittyviä ilmiöitä, arvoja ja taitoja siirrettiin ylisukupolvisesti demoharrastajilta 13-19 -vuotiaille nuorille. Kevään 2023 aikana museokeskus Vapriikissa järjestettiin seitsemän työpajaa, joissa demoskeneyhteisön aktiiviset jäsenet ohjasivat ja opettivat demoista kiinnostuneita nuoria. Lisäksi nuoret toteuttivat omia demojaan ryhmissä. Samalla demoharrastajat pääsivät arvioimaan omaa harrastustaan uusista näkökulmista ja laajentamaan käsityksiä siitä, mitä kaikkea demo voikaan olla. Hankkeen tuloksena syntyi Demoilijan käsikirja – vinkkejä demojen tekemiseen -niminen opas. Opaskirjaan voit tutustua tästä.

Hankkeen toteuttivat Suomen pelimuseo ja Postimuseo ja se oli osa Museox-yhteistyötä. Hanke sai rahoitusta Museovirastolta.

 

DREAM – Digital Reality and Educational Activities in Museums (2021-2022)

DREAM oli Erasmus+ -rahoitteinen yleiseurooppalainen hanke, jossa kehitettiin uudenlaista augmentoituun todellisuuteen pohjautuvaa museopedagogista toimintaa. Hanke tähtäsi museoiden kulttuuriaineistojen avaamiseen teknologian keinoin ja sen puitteissa luotiin työkaluja, joilla augmentoitujen sisältöjen hyödyntämisestä tehhtiin kouluryhmille entistä helpompaa. Mukana hankkeessa oli yhteensä seitsemän kulttuurilaitosta ja museota Italiasta, Kroatiasta, Portugalista ja Suomesta.

Lue lisää DREAM-hankkeen verkkosivuilta.

 

Esirippu auki – museoiden kokoelmien avaaminen osallistavan taiteen keinoin (2022)

Esirippu auki -hankkeessa Postimuseo, Mediamuseo Rupriikkija Suomen pelimuseo avasivat kokoelmiaan yleisöjen ja harrastajaryhmien käyttöön. Kokoelmista poimitut esineet ja teemat toimivat lähtökohtana kolmelle esittävän taiteen esitykselle, joita museot työstivät yhdessä yhteistyötahojen kanssa. Kokoelmia elävöittävät esitykset esitettiin yleisölle osana Museoiden yön ohjelmaa 21.5.2022. Lisäksi hankkeen aikana syntyneet taiteelliset produktiot levitetään kansainväliselle yleisölle tallenteiden ja suoratoistojen muodossa. 

Katso Esirippu auki -kokonaisuuden tallenne kokonaisuudessaan tästä.

Yksittäiset esitykset voit katsoa alla olevista linkeistä:

Wivi Lönnin koulu: Kirjeitä Olympokselta
Taideverstas Wärjäämö: Anarkistipostia
Yhteisötanssiryhmä Vapaavarsi: Huomio, huomio, 3NB Tampere. Seuraa tanssiesitys!

Yhteistyötahoina hankkeessa olivat tanssiryhmä Vapaavarsi ja Pirkanmaan tanssin keskus, Taideverstas Wärjäämö, Tampereen taidekasvatus ry ja Ahjola sekä Wivi Lönnin koulun musiikkiluokka 8E. Apua ryhmien tavoittamiseen antoivat Konkarit – ikäihmisten museopalvelut sekä Työväenmuseo Werstas. 

Kokoelmia avaamalla ja yleisöjä osallistamalla luotiin puitteet uudenlaiselle pedagogiselle kokoelma- ja yleisötyölle, jossa museon ulkopuolisille tahoille annettiin mahdollisuus ja tuki kokoelmien tulkintaan, merkitysten tuottamiseen sekä taiteelliseen ilmaisuun. Hanke edistimuseoiden saavutettavuutta ja osallistavuutta. Hanketta rahoitettiin Museoviraston avustuksella ammatillisten museoiden innovatiivisiin hankkeisiin.

Hankkeessa julkaistiin yhteisölähtöisen museotyön opas, jonka pääset lukemaan tästä.


   

 

Verkkoviestinnän pioneerimuodot (2021)

Postimuseon, Mediamuseo Rupriikin ja Suomen pelimuseon yhteisessä hankkeessa kehitettiin museoiden kokoelmatyötä digitaalisten ja syntysähköisten aineistojen osalta, rikastettiin olemassa olevia museoaineistoja sekä tuotettiin näiden pohjalta kolme Finna luokkahuone -oppimateriaalipakettia yläkouluille ja II-asteen opiskelijoille.

Hankemuseot kehittivät toimintaansa syntyjään digitaalisen viestinnän tallettamiseksi ja sen esittämiseksi yleisöille. Museoissa on jo pitkään ymmärretty, että viimeisen 40 vuoden aikana tapahtunut digitaalinen murros on muuttanut viestintäkulttuuria perustavanlaatuisesti. Tämä muutos näkyy myös museoiden työssä mm. uusien aihealueiden ja sisältöjen muotoutumisena, kokoelmaobjektien monipuolistumisena sekä tarpeessa päivittää ja ylläpitää ajankohtaisia opetussisältöjä. Verkkoviestinnän pioneerit -hanke on osa museoiden pitkän tähtäimen tavoitteeseen kerryttää kokemusta, tietoja sekä taitoja monipuolisten ja laadukkaiden verkkomateriaalien valmistamisesta sekä jakamisesta erilaisilla verkkoalustoilla.

Tutustu hankkeen Finna luokkahuone -paketteihin Finna.fi -palvelussa:

TikTokista tekstariin -oppimateriaalipaketti

Viihdepiratismi ja tekijänoikeudet -oppimateriaalipaketti

Pelien yhteisöllisyys ja etiikka -oppimateriaalipaketteja

MASK – Museoiden arkistoaineistojen saavutettavuus ja käytettävyys  (2021)

Postimuseo, Mediamuseo Rupriikki ja Suomen pelimuseo käynnistivät helmikuussa 2021 puolivuotisen hankkeen, joka pyrkii edistämään museoiden arkistoaineistojen saavutettavuutta ja käytettävyyttä. Mukaan on valikoitu kolme arkistoaineistokokonaisuutta: Postihallinnon kiertokirjeet vuosilta 1812–1989, Tampereen Radioyhdistyksen arkistoaineisto vuosilta 1923–1934 sekä suomalaiseen postipelaamiseen liittyvää aineistoa 1990-luvun alkupuolelta. Hankkeessa mietitään arkistoaineistojen jatkokäyttömahdollisuuksia kiinnostuneiden sidosryhmien kanssa, parannetaan aineistojen kuvailutietoja sekä kokeillaan uusia näkökulmia tietosisältöihin esim. paikkatietojen hyödyntämisen kautta.

MASK-hanke on saanut Museoviraston valtionavustuksen ammatillisten museoiden innovatiivisille hankkeille.

Museojamit (2018-2019)

Postimuseon, Suomen Pelimuseon ja mediamuseo Rupriikin yhteinen Museojamit-hanke. Hankkeessa tavoitettiin ja tallennettiin lähihistorian ilmiöitä. Hanke sai rahoitusta Museoviraston Museoiden innovatiiviset hankkeet -avustuksesta.

Hankkeen tuloksena koottiin työmalli Museojamien pitämiseen. Se on käännetty myös englanniksi ICOM:n avustuksella. Tutustu työmalliin Julkaisuissa.

Takaisin ylös