Siirry suoraan sisältöön Siirry etusivulle

Postimuseosäätiö

Postimuseosäätiön tehtävä on Postimuseon ylläpitäminen ja kehittäminen sekä suomalaisen postitoiminnan ja sen pohjalta syntyneiden tieto- ja tavaraliikenteen muotojen kulttuuriperinnön säilyttäminen ja esittäminen. Postimuseosäätiö vastaa palvelusopimuksella Posti Group Oyj:n yrityshistoriaan liittyvistä säilytys-, esitys- ja tietopalveluista.

Postimuseosäätiö-konserniin kuuluu myös Tampereen kokoelmahalli Oy, joka hallinnoi Tampereen Ruskossa sijaitsevaa museoiden modernia säilytystilaa. Tampereen kokoelmahalli Oy:n omistavat yhdessä Postimuseosäätiö, 70 prosenttia, ja Työväen museoyhdistys ry, 30 prosenttia. Hallissa säilytetään Postimuseon kokoelmien lisäksi työväenmuseo Werstaan ja Tampereen historiallisten museoiden kokoelmia. Ekologisia periaatteita noudattava halli valmistui käyttöön helmikuussa 2019 ja se rakennettiin opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksen turvin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö:

 • Tallentaa ja kartuttaa toimialaansa liittyvää fyysistä ja digitaalista aineistoa ja tarjoaa museoammatillisesti hoidettuja säilytys-, tallennus- ja tutkimuspalveluita kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle materiaalille ja ilmiöille.
 • Ylläpitää museokokoelmaa.
 • Järjestää ja tuottaa näyttelyitä.
 • Järjestää tapahtumia, seminaareja, kokouksia ja konferensseja.
 • Harjoittaa tutkimustoimintaa ja tuottaa sisältöä erilaisiin julkaisuihin.
 • Harjoittaa museotoimintaan liittyvää julkaisutoimintaa.
 • Harjoittaa toimialaansa liittyvää opetustoimintaa.
 • Laatii toimialaansa liittyviä suunnitelmia, selvityksiä ja tutkimuksia historian, perinteen ja nykyhetken tallennukseen, tutkimukseen ja säilyttämiseen liittyvistä kysymyksistä.
 • Tarjoaa asiantuntijapalveluita sekä vastaa alaansa liittyvistä tietopalveluista.
 • Tarjoaa palveluita alaansa liittyvien kulttuurihistoriallisten ja taidekokoelmien hoidossa, tallentamisessa ja kokoelmien sijoittamisessa sekä koordinoimisessa.
 • Harjoittaa ja ylläpitää alan kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä sekä voi osallistua niin kansallisiin kuin kansainvälisiin hankkeisiin ja voi toimia niiden koordinaattorina.
 • Tukee stipendien, palkintojen ja yhteistyön muodossa suomalaisen postitoiminnan, viestinvälityksen ja postitoiminnan pohjalta syntyneiden tieto- ja tavaraliikenteen muotojen historialliseen kehitykseen liittyvän tutkimuksen tekemistä ja julkaisemista sekä alan opetustoimintaa.
 • Levittää ymmärrystä ja tietoa suomalaisen postitoiminnan, viestinvälityksen ja postitoiminnan pohjalta syntyneiden tieto- ja tavaraliikenteen muodoista ja tähän liittyvästä toiminnasta.
Tutustu Postimuseon historiaan

 

Postimuseosäätiön hallitus

Postimuseosäätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa säätiön hallitus. Postimuseosäätiön sääntöjen mukaisesti säätiön hallituksen on valinnut säätiön perustaja Posti Group Oyj yhdessä Suomen museoliitto ry:n ja Tampereen kaupungin kanssa. Hallituksen toimikausi on kolme vuotta. Nykyinen hallitus on nimitetty ajalle 12.6.2022 – 31.5.2025.

Hallituksen puheenjohtaja: Noora Laaksonen, VP Finance and Public Business Unit and Sales, Posti Group Oyj
Hallituksen varapuheenjohtaja: Päivi Rokkanen, Senior Legal Councel, Posti Group Oyj

Hallituksen jäsenet

Katja Kannonlahti, viestintäjohtaja, Tampereen kaupunki
Ulla Teräs, toimitusjohtaja, Forum Marinum, Suomen museoliiton asettama hallitusjäsen
Olli-Pekka Leskinen, toimitusjohtaja, Sodan ja rauhan keskus Muisti, Suomen museoliiton asettama hallitusjäsen

Säätiön toimitusjohtajana toimii Sami Louekari. Hän johtaa Postimuseon toimintaa ja huolehtii säätiön juoksevista toiminnoista ja hallinnosta hallituksen ohjeiden mukaisesti.

Postimuseosäätiön yhteys- ja laskutustiedot

Y-tunnus 2567758-7
Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteröimä säätiö 10. syyskuuta 2013
Postiosoite: Postimuseosäätiö, Häkiläpolku 3, 33100 Tampere

Laskutus mieluiten sähköisesti:
Verkkolaskuosoitteemme on 003725677587
Verkkolaskuoperaattorimme on Maventa
Operaattorin välittäjäntunnus on 003721291126

Paperiset laskut voi toimittaa osoitteeseen:
Postimuseosäätiö sr
25677587
PL 100
80020 Kollektor Scan

Tampereen kokoelmahalli Oy:n yhteys- ja laskutustiedot

Y-tunnus 2914376-9
Postiosoite: Tampereen kokoelmahalli Oy, Häkiläpolku 3, 33100 Tampere

Laskutus mieluiten sähköisesti:
Verkkolaskuosoitteemme on 003721291126
Verkkolaskuoperaattorimme on Maventa
Välittäjätunnus pankkiverkosta lähetettäessä: DABAFIHH

Paperiset laskut voi toimittaa osoitteeseen:
Tampereen Kokoelmahalli Oy
29143769
PL 100
80020 Kollektor Scan

Takaisin ylös