Siirry suoraan sisältöön Till huvudsida

Finsk helsakspostkort 150 år

Österrike publicerade 1869 de första helsakspostkorten. På vårvintern 1871 bekantade sig Achates Gripenberg, Finlands postdirektör, med helsakskort på en utlandsresa och gjorde ett förslag om att dessa också skulle tas i bruk i Storfurstendömet Finland.

8-penni helsakspostkort introducerades i Finland den 9 oktober 1871, och de är från följande dag. Till en början godkändes helsakskort endast i inrikes trafik. Som posttaxa för helsakskort godkändes 8 penni, oberoende av sträckans längd. I denna avgift ingick även prisen på kortet.

Det finländska helsakspostkortet 125 år -utställningssamlingen, sammanställd av Kaj Hellman 1996 från den omfattande samlingen av Postmuseet innehåller 224 sidor. Från denna samling separerades den första delen av helsakspostkort för Savofila 2021 -utställningen. I utställningssamlingen Suomalainen ehiöpostikortti 150 vuotta (Finska helsakspostkort 150 år) ingår helsakspostkorten med modell 1860 vapen från åren 1871–1875.

Finsk helsakspostkort 150 år

Takaisin ylös