Siirry suoraan sisältöön Till huvudsida

Stiftelsen Postimuseosäätiö

Syftet med Postimuseosäätiö

Stiftelsen har som uppgift att upprätthålla och utveckla Postmuseet samt att bevara och presentera den finländska postverksamheten samt kulturarvet kring de olika former av informations- och godstrafik som postverksamheten gett upphov till. Postimuseosäätiö ansvarar genom serviceavtalet för bevarings-, presentations- och informationstjänster som anknyter till Posti Group Abp:s företagshistoria.

För att uppfylla sitt syfte har stiftelsen som uppgift att:

• lagra och kartlägga fysiskt och digitalt material inom det egna verksamhetsområdet och erbjuda bevarings-, lagrings- och forskningstjänster för kulturhistoriskt värdefulla material och fenomen på ett museiprofessionellt sätt
• upprätthålla museisamlingen
• ordna och producera utställningar
• ordna evenemang, seminarier, möten och konferenser
• idka forskningsverksamhet och producera innehåll till olika publikationer
• idka publikationsverksamhet med anknytning till museiverksamheten
• idka undervisningsverksamhet med anknytning till det egna verksamhetsområdet
• utarbeta planer, utredningar och undersökningar kring frågor som berör lagring, forskning och bevarande av historia, arv och nutid inom det egna verksamhetsområdet
• tillhandahålla experttjänster samt ansvara för informationstjänster med anknytning till det egna området
• tillhandahålla tjänster vid skötsel och lagring av kulturhistoriska samlingar och konstsamlingar inom det egna området och vid placeringen och koordineringen av samlingarna
• idka och upprätthålla nationellt och internationellt samarbete inom det egna området samt delta i såväl nationella som internationella projekt samt fungera som koordinator för dessa
• i form av stipendier, priser och samarbete stödja forskningar och publikationer samt undervisningsverksamhet inom området som anknyter till den historiska utvecklingen av finländsk postverksamhet, budskapsförmedling och olika former av informations- och godstrafik som postverksamheten gett upphov till
• sprida information om den finländska postverksamheten, budskapsförmedlingen och olika former av informations- och godstrafik som postverksamheten gett upphov till och därmed sammanhängande verksamhet.

Takaisin ylös