Siirry suoraan sisältöön Till huvudsida

Samlingstjänster

Bekanta dig med samlingarna

Om du vill titta på samlingarna lönar det sig att komma överens om ett besök på förhand. Användningen av materialet kan vara begränsad till exempel på grund av materialets skick, och då måste det reserveras längre tid för att ta fram det.

Expert- och informationstjänster

För korta informationstjänstärenden som inte kräver någon undersökning tas ingen avgift ut. Du kan ställa frågor via webbtjänsten Kysy museolta.

Utlåning av museimaterial

Vi lånar i mån av möjlighet ut objekt som hör till samlingarna till andra museer som sköts på ett professionellt sätt. Den som lånar ett föremål svarar för avhämtnings- och returneringskostnaderna samt för försäkringen av föremålet.

Biblioteket lånar ut sina publikationsmaterial även som fjärrlån (se servicebeskrivning = länk till servicebeskrivningen).

Kontaktuppgifter

Maria Pietilä / 050 546 0124 / maria.pietila@postimuseo.fi
– föremåls- och bildssamlingar, nutidsdokumentation, arkiv
Sanna Oikarinen /050 430 0273 / sanna.oikarinen@postimuseo.fi
– frimärkssamlingar, filateli, postkort, stämpelsamlingen
Reetta Uusikulku / 050 313 4568 / reetta.uusikulku@postimuseo.fi
– biblioteket, tidningar

Prislista (inkl. moms 24 %)

Forsknings- och informationstjänst

 • Kort informationssökning och framtagning av dokument ur de egna samlingarna,
  utskrift av max. 10 PDF-sidor eller fotokopior samt postning 20 €
 • Expert-/forskningstjänst 50 €/timme
 • Fotokopia, pappersutskrift, PDF-sida 1 €
 • Fjärrlån av böcker och tidningar 10 € + postkostnader
 • Överskridande av lånetiden 1 €/vecka/bok
 • Skadad eller försvunnen bok/tidning: kostnaderna för att skaffa en ny

Bildtjänster

Digitalbild
 • 20 €
 • Vid skanning är påsiktsoriginalets storlek max. A3.
Användningsavgift/bild
Allmännyttiga kulturorganisationer, museer och kulturinstitutioner, läroanstalter, föreningar, sällskap och privatpersoner:
 • Icke-kommersiellt bruk, till exempel publikationer 15 €
 • Kommersiellt bruk, till exempel vykort 30 €
Övriga aktörer:
 • Böcker, tidskrifter och dagstidningar 65 €
 • Skyltning, utställningar, mässor 65 €
 • Webbplatser, multimedia 65 €
 • Film, video, TV-program 100 €
 • Kalendrar, affischer, frimärken och vykort 100 €
 • Reklam, broschyrer, omslagsbilder 210 €
 • Övriga ändamål enligt överenskommelse

Återanvändning av samma bild 50 % av det ursprungliga priset.

Bilderna får användas en gång. Användningsrätten får inte säljas eller överföras till någon annan. Postmuseets och fotografens namn ska anges i anslutning till bilden som publiceras. Kunden ansvarar för att upphovsrätten och integritetsskyddet respekteras då bilderna används. Bilden får inte behandlas eller beskäras utan tillstånd.
Användaren ombeds till Postmuseets bibliotek överlämna ett exemplar av sådana publikationer eller studier som hänför sig till museets forskningsområde och i vilka Postmuseets samlingar har utnyttjats.
Leveranstiden är en vecka, för snabbare leveranser +50 %.

Fotografering/filminspelningar

Utomstående som fotograferar/filmar i museets lokaler 60 €/påbörjad timme
Assisterande personals arbete 40 €/påbörjad timme

Lån av föremål

Till museer (max. 1 år) 80 €
Den som lånar ett föremål svarar för avhämtnings- och returneringskostnaderna samt för att föremålet försäkras enligt det försäkringsvärde som angetts.

Takaisin ylös