Siirry suoraan sisältöön Till huvudsida

Bibliotek

Sök och hitta material i bibliotekets samlingar.

Biblioteket har samlingar på inalles cirka 30 000 verk från hela världen som knyter an till filateli, frimärkssamlande och postens historia samt omfattande samlingar av frimärkskataloger. I materialet ingår även böcker som behandlar postkort. Dessutom är postverksamhetens forordningar, anvisningar och taxor lättare att hitta här än någon annanstans.

I samlingarna finns även filateliska facktidningar alltsedan 1800-talet från såväl Finland som utlandet.

Det finns ett mångsidigt källmaterial för att identifiera poststämplar med. Kunderna har även en databas över postkontoren till sitt förfogande.

Kontaktuppgifter

Besök- och postadress:
Häkiläpolku 3, 33100 Tammerfors

Besök biblioteket

Besök i Postmuseums bibliotek endast enligt överenskommelse. Kontakta gärna via epost eller telefon och göra upp tid om du vill besöka oss. Välkommen!
Takaisin ylös