Siirry suoraan sisältöön Till huvudsida

Samlingar

Postmuseets samlingar berättar om såväl postverksamhetens historia i Finland som Posti Group-koncernens utveckling. I samlingarna finns föremål och annat material, och de äldsta är från slutet av 1500-talet. Även nutida fenomen bevaras med hjälp av olika metoder.

Föremålen som visas är allt från en fjäderpenna till en buss. Frimärkssamlingen består av olika typer av material med anknytning till frimärken och produktionen av dessa samt av olika referenssamlingar. Bildsamlingarna omfattar utöver fotografier och filmer även affischer och postkort. Postmuseet har också en stor stämpelsamling.

Arkivmaterialet, till exempel kartor, postens broschyrer och blanketter, tidningsurklipp och posthistoriska dokument utgör ett intressant källmaterial som stödjer såväl forskning som fritidsintressen. I museets bibliotek finns information för forskning kring filateli och postens historia.

Du kan bekanta dig med samlingarna genom att på förhand komma överens om ett besök, se samlingstjänster.

Takaisin ylös