Siirry suoraan sisältöön Till huvudsida

Bildsamlingar

Postmuseets bildarkiv har som huvudsaklig uppgift att bevara bildmaterial som anknyter till den finländska postverksamhetens historia. Bildarkivet svarar för att samla, registrera och bevara Posti Groups bildmaterial.

En viktig del av arkivet utgör de fotografier som beskriver bland annat posttransporter med olika färdmedel eller postens verksamhetsställen med allt från landsbygdens små posthus till tätorternas stora postcentraler. Bildarkivets äldsta fotografier är från 1890-talet. Andelen fotografier i elektroniskt format ökar i snabb takt och utökar ständigt bildmaterialet i arkivet.

Dessutom omfattar samlingarna sådana affischer, postkort och filmer som posten har gett ut eller som anknyter till produkterna. I bildarkivet finns även en omfattande samling postkort (cirka 200 000 exemplar) organiserade enligt tema i vilken man kan söka kort utifrån till exempel olika konstnärer, orter eller högtider.

Du kan bekanta dig med samlingarna genom att på förhand komma överens om ett besök, se samlingstjänster. Där hittar du även servicepriserna gällande bildsamlingarna.

Takaisin ylös