Siirry suoraan sisältöön Till huvudsida

Bästa hälsningar – postkort i 150 år

2. våningen
14 / 10 / 7

Utställningen Bästa hälsningar presenterar det finländska postkortets historia och användningssätt via olika teman.

Postkortet fyller 150 år i Finland 2021. Det första helsakspostkortet, som skickades utan kuvert, lanserades 1871. Det revolutionerade kommunikationen mellan människor som vant sig vid slutna brev. Postkortet blev snabbt sin tids snabbkommunikation.

En av de första användarna av postkortet var författaren Zackarias Topelius, som på utgivningsdagen av helsakskorten 10.10.1871 skickade ett kort till sin kusin i Vasa. På kortet berömmer han det nya, fantastiska sättet att kommunicera. Kortet finns i Postmuseets samlingar.

Postkorten hade i början inte några bilder, men den snabba utvecklingen av fotograferingen och trycktekniken bidrog till att bildpostkort kom ut på marknaden. Samtidigt ökade skrivkunnigheten och då portot var förmånligare än för brev ledde det till att postkortet var mycket populärt fram till 1920-talet.

Postkortet var utöver vardagskommunikation också ett praktiskt redskap för opinionsyttringar, nyheter och propaganda.

Postkortet var ett redskap för hälsningar, hågkomster och gratulationer. Ännu på 1960–70-talen var postkortet ett snabbt kommunikationsmedel genom vilket man med några dagars varsel informerade bekanta om planer och resor.

Postkortets betydelse har förändrats på grund av telefonen och internet. Postkort behövs inte längre för meddelanden eller nyheter, utan har i stället blivit en tolk och förmedlare av känslor.

Postkorten på utställningen har valts ur Postmuseets samling som omfattar 220 000 kort från slutet av 1800-talet fram till i dag. På utställningen kan besökarna också se sex olika videor som berättar om postkortets historia.

Postkortsrelaterade hobbyer visas på utställningen via Postkortsföreningen Apollos medlemmars samlingar. Samlingarna presenterar bl.a. teman om Tammerfors och Päijänne, Kalevala, lyckönsknings- och hälsningskort, årtalskort i jugendstil samt näpna kort med barntema som skickats till ett barn under början av 1900-talet.

Utställningen Bästa hälsningar – postkortet i 150 år pågår 19.2–2.5.2021 i Postmuseet på andra våningen i museicentret Vapriikki, Alaverstaanraitti 5, Tammerfors. På våren och hösten visas utställningen på olika håll i Finland. De samlingar som tillhör medlemmarna i Postkortsföreningen Apollo visas endast i Tammerfors.

Titta bilderna

En av de första användarna av postkortet var författaren Zackarias Topelius, som på utgivningsdagen av helsakskorten 10.10.1871 skickade ett kort till sin kusin i Vasa.
Takaisin ylös