Till frimärkssamlingarna hör specialsamlingar som Postmuseum fått som donationer eller förvärvat på annat sätt. Nedan en förteckning och en kort beskrivning av samlingarna.

Antells och Granbergs samlingar av helsaker

Antell GranbergDen s.k. Antellska samlingen skaffades till Nationalmuseum med donationsmedel av Herman Frithiof Antell och deponerades i Postmuseum år 1932. För anskaffningen av Richard Granbergs samling av helsaker lät man bl.a.  trycka ett frimärke med tilläggsavgift för att täcka kostnaderna. Av samlingarna har sammanställts bl.a. en undersökningssamling som omfattar 14 album, samt utställningssamlingarna Postal Stationery Issues 1845–1865 (160 sidor) och Suomalainen ehiöpostikortti 125 vuotta (Det finländska helsakspostkortet 125 år) (224 sidor).

 

Rosenlews arksamling

Rosenlew Arkkikok

Samlingen omfattar ark från åren 1881–1929. Samlingen anskaffades genom byteshandel år 1944 av Carl Wilhelm Rosenlews arvingar. Den omfattade ursprungligen sex album, drygt 300 ark. Huvuddelen av dem är från tiden före självständigheten. Cirka en tredjedel av samlingen är tryckupplagor av Saarinen-modellen efter år 1917, som tidigare saknades från museets samlingar.

 

Samling av ny- och eftertryck av Finlands äldsta frimärksemissioner av C. W. Rosenlew

R W Jalkipainamakok

Ny- och eftertryck av frimärksmodellerna från åren 1856–1866, 45 sidor. Museet förvärvade samlingen genom byteshandel år 1948. Förmedlaren var svenska Wennbergs frimärksaffär.

 

Hans Lagerlöf, Finland

Lagerlof Suomi

En del av Hans Lagerlöfs donation av år 1938. Samlingen omfattar åren 1856–1937 och i den ingår utöver frimärken, helark, försändelser, helsaker och helsaksklipp bl.a. objekt från Helsingfors lokala post, stämpelmärken, fartygsfrimärken m.m. Samlingen har använts för att skapa utställningssamlingar. Omfattningen var ursprungligen 12 album.

 

Hans Lagerlöf, Samling av stämpelmärken och järnvägspaketmärken

Lagerlof LeimamerkkiEn del av Hans Lagerlöfs donation av år 1938. Omfattning ett album.

 

Hans Lagerlöf, Samling av nytryck av tidningsfrimärken

Lagerlof Sanomalehtimerk

Nytryck av svenska tidningsfrimärken från åren 1824–1872. En del av Hans Lagerlöfs donation av år 1938. 

 

Hans Lagerlöf, Samling av helsaker och helsaksklipp från USA

Lagerlof USA ehiöleikeEn del av Hans Lagerlöfs donation av år 1938. Samlingen täcker åren 1853–1932 och dess omfattning är sju album.

 

Finlads stämpelkontors tryckprof 

Valmisteverokonttori053Stämpelkontorets och senare Sedeltryckeriets modeller på tryckta utgåvor och förslag till dem. Innehåller stämpelmärken, frimärken, postkort, Postsparbankens kvitteringsmärken, Statsjärnvägarnas försäkringsmärken och skattemärken. Omfattning tre böcker från åren 1916–1948.

 

 E. A. Hellman, Finlands figurstämplar

Hellman KuvioleimaOmfattar 10 album som innehåller mer än 4 000 objekt. Köpt 1953.

 

E. A. Hellman, Finlands fartygsstämplar

Hellman LaivaleimaFinländska fartygsstämplar med finska och svenska frimärken och svenska ort- och fartygsstämplar med finska frimärken. Omfattar fyra album som har drygt 1 400 objekt. Köpt 1953.

 

P. Grosfils-Berger, Finlandssamling

Grosfils BergerSamlingen köptes till Postmuseum år 1954, då den hade uppnått flera guldmedaljer på internationella utställningar. Museets utställningssamling av frimärken från år 1856 bygger i huvudsak på denna samling. I den ingår flera storrariteter och unika objekt. I den ursprungliga samlingen ingick även utgåvorna av år 1860 och 1866, som också användes för att bilda utställningssamlingarna för dessa modeller. I samband med affären donerade Grosfils-Berger sitt övriga material från 1875–1900 till museet.

 

E. J. Nyström, Samling av helsaker från hela världen

Nyström EhiokokSammanlagt 61 arkivlådor som ordnats per land. Museet erhöll samlingen som en testamentarisk donation år 1960. 

 

Pellervo Savolainen, Zemstvo Post 1865–1917

Savolainen ZemstvoSamling av lokala frimärken från Ryssland. Samlingen omfattar cirka 1 500 frimärken och helsaker, sammanlagt 250 utställningsblad. Museet fick samlingen som en donation år 1964.

 

W. Terichoff, Karjala 1922 (Karelen 1922)

Terichoff Karjala 1922

Samlingen innehåller bl.a. ark av respektive utgåva. Inköpt till museet 1966.

 

Harry W. Walli, Pohjois-Inkeri (Norra Ingermanland)

Walli Nord IngermannlandSamlingen omfattar 73 utställningsblad. Testamentarisk donation från år 1971.

 

Matti Poutvaara, Kuusilokokoelma (Samling av sexblock)

Poutvaara KuusilokokSamlingen omfattar nummersexblocken av de frimärken som utgavs mellan 1917 och 1970.  Samlingen skaffades till museet genom byteshandel 1971.

 

Aarre Salmenkivi, Mitä postimerkit kertovat Venäjältä Hämeenlinnan tullin kautta kulkeneista postituksista 1913–1917 (Vad berättar frimärkena om postförsändelserna som förmedlades från Ryssland via tullen i Tavastehus 1913–1917).

Salmenkivi Mita postimerSamlingen är en stämpelstudie som i huvudsak består av frimärken och stämplar på försändelser till den ryska garnisonen i Tavastehus. Samlingens omfattning är 75 utställningsblad och den är en donation från år 1977.

 

Einar Palmunen, Suomen sotasensuurileimat (Finlands krigscensurstämplar)

Palmunen aSamlingen har ordnats per ort och omfattar 175 samlingsblad. Inköpt till museet 1978.

 

Jorma Leinonen, Filateliamme väärenteitä ja tekeleitä (Filateliska förfalskningar och falsifikat i Finland)

Leinonen VaarenneI samlingen ingår objekt från förfilatelin till 1950-talet. Med finns bl.a. Fourniers och Brandstakes falsifikat, Zeppelin-feltryck, utkast och makulatur samt stämpel- och stämplingsfalsifikat. Omfattning 324 sidor.

 

E. Nikula, Suomen autopakettimerkit (Finlands bilpaketmärken)

Nikula AutopakettimerkitSamlingen av frimärksmodeller från åren 1949– 1963 omfattar 91 utställningsblad. Inköpt till museet 1980.

 

Vilho Railo, Kukka-kokoelma (samling med blomstermotiv)

Railo KukkakokoelmaMotivsamling som omfattar 346 utställningsblad. Museet erhöll samlingen som en testamentarisk donation år 1980.

 

Vilho Railo, Zeppelinpost

Railo ZeppelinMotivsamling som omfattar frimärken, förmedlade försändelser och fotografier, sammanlagt 78 utställningsblad. Testamentarisk donation från år 1980.

 

Stämpelmärkessamling

LeimamerkkikokoelmaSamlingen bygger på Erkki A. Hellmans samling som belönades med guldmedalj 1928 och som såldes på 1960-talet till USA. Den nya ägaren utvidgade samlingen, och Postmuseum köpte den år 1983. Omfattar modellerna 1865–1935, sammanlagt 19 album.

 

Matti Poutvaara, Suomen itsenäisyyden ajan kenttäpostia (fältpost under Finlands självständighetstid)

Poutvaara KenttapostiI samlingen finns objekt från inbördeskriget 1918, frändefolkskrigen (Estland, Olonets-Porajärvi, Ingermanland och Petsamo), objekt som anknyter till FN:s fredsbevarande trupper och objekt som gäller krigsövningarna åren 1928, 1937, 1939 och 1963. Omfattningen är 92 sidor. Samlingen köptes år 1983.

 

Matti Poutvaara, Saarisen malli (Saarinens modell)

Poutvaara SaarismalliSamling med frimärken av modell Saarinen. Samlingen presenterar beställningspartierna och deras färgvariationer bl.a. som fyrblock och på försändelser. Omfattningen är 117 samlingsblad. Inköpt till museet 1986.

 

Mauri Fellman, Mallin 1930 levyvirhekokoelma (Samling av tryckplåtsfelen i modell 1930)

Fellman M 30033Samlingen omfattar 144 utställningsblad. Museet fick samlingen som en donation år 1987.

 

Jussi Itkonen, Postivaunut Suomen rautateillä 1870–1918 (Postvagnar på järnvägen i Finland 1870–1918)  

Itkonen PostivaunutUtredning över den tidiga järnvägsposten presenterar makuleringar och postvagnarnas stämplar per banavsnitt. Samlingen omfattar 144 utställningsblad. Inköpt till museet 1987.

 

Torsten Sandelin, Veturit (Lokomotiv)

Sandelin VeturitMotivsamlingen omfattar åtta album av utställningsblad och två album andra albumblad. Samlingen har ordnats per lokomotivtyp och omfattar sammanlagt 572 sidor. Museet erhöll samlingen som en testamentarisk donation år 1989.

 

Harri Sihtolan ehiökokoelma (Harri Sihtolas helsakssamling)

Sihtola1Finland - Postal stationery of 1845–1880. Utställningssamlingens omfattning är 112 blad och museet fick den som donation år 1995.

 

Juhani Laipio, Eesti-ehiökokoelma (Samling av helsaker från Estland)

Laipio Eesti ehiokokSamlingens omfattning är 43 sidor och museet fick det som donation år 2000.

 

Pär Rundqvist, Frankeringsmaskinsstäplar

Rundqvist FrankeerauskonEn omfattande samling finska och utländska stämplar av frankeringsmaskin, sammanlagt över 17 000 st. Erhölls som donation 1993.

 

Eero Helkiö, Referenssamling av poststämplar

Helkiö LeimareferenssikokAlbumet har ordnats per ord och omfattar följande stämpeltyper: ryska stämplar från vilka ryska språket avlägsnats (8 album), brostämplar med två posthorn (5 album), brostämplar med ett posthorn (8 album) och tvåspråkiga brostämplar (5 album). Samlingen köptes år 2000.

 

Nikolaos Koroneos, Motivsamling om rymden

Koroneos 1Motivsamlingen omfattar alla frimärken med rymdmotiv som getts ut åren 1957–1977 i hela världen och fram till år 1987 i Europa. Totalt 11 album ordnade per land. Erhölls som donation år 2003.

 

Heikki Aulanko, Paleontologia (Paleontologi)

Aulanko PaleontologiaMotivsamling i paleontologi, som omfattar frimärken, stämplar och försändelser, totalt 145 samlingsblad. Donation av arvingarna till Heikki Aulanko år 2004.

 

Heikki Aulanko, Maapallomme ryppyiset, uurteiset kasvot (Jordens rynkiga, fårade ansikte)

Aulanko Maapallomme jneI samlingen ingår frimärken, stämplar och försändelser, sammanlagt 172 sidor. Donation av arvingarna till Heikki Aulanko år 2004.

 

Lauri Siivonen, Joulumerkkien varhaisin historia (Julmärkenas tidigaste historia)

Siivonen Joulumerkki

Specialsamling som betonar julmärkenas första skede, 50 samlingsblad. Museet fick samlingen som en donation av Lauri Siivonens arvingar år 2016.

 

Paul Tiililäs mail art-samling

TiililaI samlingen ingår drygt 2 000 arbeten som samlats in som ett resultat av Paul Tiililäs intresse för mail art. Även publikationer och sammanställningar om utställningar i vilka Tiililä medverkat ingår. I samlingen finns arbeten av över 1 100 konstnärer från cirka 50 olika länder. De äldsta arbetena i samlingen är från 1990-talet. Museet fick samlingen som två donationer åren 2004 och 2014.

 

Runo-Suomi kautta aikain (Diktens Finland genom tiderna)

Runo Suomi 008En arbetsgrupp som utsetts av utställningsorganisationen för Finlandia 2017 utarbetade motivsamlingen för fru Jenni Haukio. Samlingen omfattar 16 blad och den deponerades i Postmuseum år 2017.

 

Urho Kekkonens samling

Kekkonen 1Samlingen deponerades från Nationalmuseum till Postmuseum år 1989. Den omfattar 51 album eller pärmar som Kekkonen fick i anslutning till statsbesök eller bemärkelsedagar och som innehåller frimärken från olika länder. I samlingen ingår dessutom ett litet antal kuvert och frimärken som president Kekkonen samlat själv.

 

Martti Ahtisaaris samling

Ahtisaari YK sivu 2I samlingen ingår Martti Ahtisaaris utställningssamling av FN-utgåvor med förstadagsstämplar och annat material om FN-frimärken. Med finns också över tio album eller pärmar som president Ahtisaari fick som gåvor i anslutning till utländska besök. Museet fick samlingen som donation år 2004.

 

Tarja Halonens samling

HalonenSex frimärksalbum som Republikens president Tarja Halonen fick som gåva vid ASEM-toppmötet och olympiska spelen i Peking 2008. Donation från år 2009.

0
Shares