I frimärkssamlingarna har man bevarat det finländska frimärkets historia, som börjar med det första frimärket från 1856. Vad gäller tiden före detta omfattar samlingarna också så kallade frimärkslösa brev samt betydande samlingar finländska helsaker, som togs i bruk 1845.

Utöver frimärken, helsaker och andra filatelistiska produkter bevaras också material som använts vid produktionen av dessa föremål: utkast, arbetsritningar, tryckoriginal, provtryck, tryckark och verktyg som använts för olika tryckmetoder.

För forskare finns också olika referenssamlingar, bland annat med frimärksark och poststämplar. Postmuseet har även skaffat eller genom donation mottagit olika special- och forskningssamlingar av privata samlare.

Filateli som hobby visas bland annat i form av album och insticksböcker från olika tidsperioder samt utställningsmedaljer.

Här är en lista av de finländska frimärken.

Du kan bekanta dig med samlingarna genom att på förhand komma överens om ett besök, se samlingstjänster>

Helsakskuvert från 1845
Postförsändelse från Kristinestad till Borgå utrustad med ett märke av den första frimärksmodellen från 1856.
Sällsynt strip av den första frimärksmodellens stora pärla, 5 kopeks märket.
Försändelse från Idensalmi via S:t Petersburg till Berlin 1871 som hade utrustats med så kallade stortandade frimärken av 1866 års modell.
Ark från det första partiet av den första frimärksmodellen efter Finlands självständighet, planerare Eliel Saarinen.
En försändelse med Finlands kanske mest kända feltryck, det vill säga Zeppelin 1830-märket.
Del av tryckark i ett automathäfte som utkom 1972.
Signe Hammarsten Janssons utkast och gravörens arbetsritning för ett märke av Föreningen för tuberkulosens bekämpande i Finland 1954.
Del av ett utkast som gjorts för Erik Bruuns miniatyrark med ugglor från 1998.
. Den ursprungliga graveringen av märket Uimahyppy (simhopp) som publicerades inför OS i Helsingfors, planerare Aimo Ronkanen.
Frimärksalbum från cirka 1900.
Medaljer från den filateliska världsutställningen Finlandia 88, till vänster är en utställningsmedalj planerad av Kauko Räsänen öppnad och till höger syns en minnesmedalj planerad av Pentti Rahikainen.
0
Shares