Postmuseets samling av föremål är enastående, eftersom motsvarande postala föremål inte finns i andra museers samlingar. Helheterna av föremål omfattar bland annat postskyltar, fordon, förseglingsverktyg, brevlådor, tjänsteuniformer och arbetskläder. I samlingen finns dessutom många vanligare föremål som används på postkontoren, till exempel möblemang och vanliga kontorsföremål. Samlingarna omfattar över 9 500 föremål, bland annat Postens första bil från 1911 samt världens första dator för elektronisk post från 1986.

Samlingen består huvudsakligen av föremål från posten, men även privatpersoner har donerat i synnerhet tjänsteuniformer. De äldsta föremålen är från 1600-talet, även om majoriteten härstammar från 1900-talet.

Denna släde användes för att transportera post mellan Kotka och Hogland vid menföre i slutet av 1800-talet.
Till exempel på Helsingfors järnvägsstation användes plattformsvagnar i vilka man transporterade postsäckar och tidningsknippen till tågen.
Postkontorsskylt under det ryska väldets tid på 1800-talet.
Nummerskylt för ett postkontor.
En postbärares bröstbricka under det ryska väldets tid på 1800-talet.
Vagnsbjällran användes vid transport av post längs landsvägar. När man hörde klockan klinga, visste man att postbäraren närmade sig. Den här klockan har gjorts av Henric Ericson Kesku Soini (Henrik Keski-Soini).
Fartyg som transporterade post bar en postflagga. På bilden syns flaggan på postfartyget Sofia från Eckerö i slutet av 1800-talet.
Till postbärarens utrustning hörde ett vapen. Ännu på 1800-talet bar postbärare ett svärd som skydd under långa postresor.
Bläckhornet och sandströaren härstammar sannolikt från slutet av 1800-talet.
Frankeringsmaskinerna togs i bruk i Finland på 1920-talet.
Postföreståndare Frithiof Öhbergs tjänstehatt. Han fungerade som postföreståndare från 1855 till 1900-talet i Viborg, Kristinestad, Ekenäs och Borgå.
Kassaskåpet härstammar från slutet av 1800-talet.
0
Shares