Postmuseets bildarkiv har som huvudsaklig uppgift att bevara bildmaterial som anknyter till den finländska postverksamhetens historia. Bildarkivet svarar för att samla, registrera och bevara Posti Groups bildmaterial.

En viktig del av arkivet utgör de fotografier som beskriver bland annat posttransporter med olika färdmedel eller postens verksamhetsställen med allt från landsbygdens små posthus till tätorternas stora postcentraler. Bildarkivets äldsta fotografier är från 1890-talet. Andelen fotografier i elektroniskt format ökar i snabb takt och utökar ständigt bildmaterialet i arkivet.

Dessutom omfattar samlingarna sådana affischer, postkort och filmer som posten har gett ut eller som anknyter till produkterna. I bildarkivet finns även en omfattande samling postkort (cirka 200 000 exemplar) organiserade enligt tema i vilken man kan söka kort utifrån till exempel olika konstnärer, orter eller högtider.

Du kan bekanta dig med samlingarna genom att på förhand komma överens om ett besök, se Samlingstjänster.
Servicepriserna gällande bildsamlingarna hittar du i prisförteckningen.

Affisch från 1947.
Affisch från 1964, planerad av Lasse Hietala.
Julkort från 1890-talet.
Frimärkstolk från 1890-talet.
Hälsningar från Tammerfors från 1970-talet.
Lempi Ritaranta delar ut post i Filpula på 1940-talet.
En postutdelare med sina kärror 2014.
Postutdelning på moped i Kuusamo, 1950-talet.
Yrjö Yli-Uotila och den bil men vilken det delades ut post även i Rengo på 1930-talet.
Paket till dörren med Postis paketbil 2014.
Skatuddens flygstation 1936.
Snöfordonet Bombardier Snowmobile R25 på Ivalo flygfält 1955.
Postutbyte vid ett tåg i rörelse med hjälp av en ringpåse på 1930-talet.
Lottor packar julpaket till soldater 1939.
Utsikt från huvudposthusets aula under OS 1952.
Brevkodning i Tammerfors posthus 1976.
0
Shares