Utställningen I rörelse! – Till ett nytt hem 24.4–15.11.2015 berättar om att skapa sig nya hem och bevara kulturella identiteter. Temat behandlas ur evakuerade karelares perspektiv men även flyktingar som av humanitära skäl har flyttat till Finland kommer till tals. Utställningen har sammanställts tillsammans med mediemuseet Rupriikki.

Det är tungt att tvingas lämna sitt hem. För många evakuerade karelare var det en personlig tragedi att anpassa sig till nya seder och bruk och är alltjämt en omvälvande erfarenhet. Dagens flyktingar upplever liknande förändringar och känslor när de anländer till Finland. Trots att hemmet rent konkret har skapats på nytt, finns ändå rötterna kvar i de gamla hemtrakterna, även hos de följande generationerna. Identiteten formas småningom generation efter generation.

Karelarnas erfarenheter som presenteras på utställningen är tämligen likartade. De var tvungna att lämna hemmet i Karelen två gånger, först under vinterkriget och en gång till efter krigsslutet. Det fanns ändå saker som gjorde det lättare att anpassa sig till sitt nya hem, så som att andra karelare bosatte sig på samma ort, gemenskap, glatt humör, optimism, kulturliv och talkoarbete. Alla har ändå fortfarande starka rötter i Karelen.

Flyktingar som flyttat hit från Chile, Irak och Somalia beskriver gripande öden. I hemlandet levde de i rädsla och osäkerhet. Många av dem flydde under farliga förhållanden. Även utställningens flyktingar vittnar om att det var lättare att anpassa sig till sitt nya hem tack vare gemenskap, social aktivitet och olika fritidssysslor. Framtidsutsikterna förbättras av att lära sig finska. De längtar hem till sina tidigare boningsorter och drömmer om att återvända, men det är inte ännu heller möjligt för alla.

Utställningen presenterar teman som är gemensamma för dem alla, det vill säga musik, mat, handarbeten, klädsel och utsmyckning samt kommunikation. Skådespelaren Vesa Vierikko läser berättelser ur Timo Wrights verk Pitkä matka kotiin (Den långa resan hem) som skildrar vad flyktingar och evakuerade har varit med om. Utställningen presenterar även historiskt bildmaterial över evakueringen från Karelen. I anknytning till utställningen öppnar Postmuseet en webbsida med material som beskriver postkontor på det överlåtna området.

Utställningen har sammanställts i samarbete med bland annat karelarföreningar i Birkaland samt magisterstuderande i bildjournalistik vid Tammerfors universitet. Olika evenemang ordnas även i samband med utställningen.

I rörelse! – Finland efter kriget är ett nätverksprojekt i Trafiikki-museot ry:s regi och beskriver återuppbyggnadsperiodens Finland ur nio olika museers perspektiv. Museiföreningen Trafiikki-museot ry samlar specialmuseer för trafik och kommunikation.

0
Shares