Postmuseets utställning i Vapriikki skildrar barnens liv i Finland under 1900-talets första hälft. Här visas konstnären Rudolf Koivus originalverk, vykortsillustrationer och föremål från denna tid samt en dokumentärfilm om hans liv. Utställningens teman är avsedda att väcka diskussioner och minnen mellan mor- och farföräldrar, barn och barnbarn. Museiföremålen ger illustrationerna en anknytning till deras samtid.

Utställningen skildrar barnens liv ur olika synvinklar. Koivus (1890–1946) motiv återspeglar dåtida seder och bruk på ett mycket talande sätt. Koivu hade också nära anknytning till barnens värld, eftersom han var en av de mest betydande barnboksillustratörerna i Finland.

Många levde i fattigdom, och det rådde brist på de mest elementära förnödenheterna. Farsoter spred sig snabbt bland befolkningen och drabbade många. Det var svårt sköta hygienen. Bostäderna saknade ofta både badrum och toalett. Ohyra, som löss och kackerlackor, spred sig snabbt.

Barnen fick ofta gå i kläder som var omsydda av uttjänta vuxenplagg. Pojkarna var vanligen klädda i knäbyxor och tröja eller rock. Det dominerande flickplagget var en knälång klänning med tillhörande förkläde.

I skolan hölls sträng disciplin. Lärarna fick tillrättavisa barnen, lugga dem eller slå dem över fingrarna med pekpinnen. Olydiga barn fick ofta stå i skamvrån eller framför klassen och tänka över sitt beteende. På lektionerna skulle det vara tyst i klassen. Skrämsel var också överlag en vanlig uppfostringsmetod. Man trodde att sträng disciplin gjorde barnen gott.

Samarbetspartnerna för utställningen är: Kurator, konsthistoriker Tuula Karjalainen och Amerin Kulttuurisäätiö, Lahden historiallinen museo, Ervo Vesterinen och Leena Könönen.

0
Shares