Detta år har det gått 40 år sedan punken gjorde entré i Finland. Utställningen Små tidskrifter och punkpost (17.11. 2017–4.11.2018) presenterar de fenomen som punken förde med sig. Med början år 1977 utkom en strid ström av alternativa tidskrifter och samtidigt uppstod en gör-det-själv-kultur som lever kvar ännu i våra dagar. Punken förändrade många småstäders och lantflickors och -pojkars värld och var inte något utpräglat urbant fenomen i Finland.

Punken och gör-det-själv-kulturen har gett avstamp till många personers karriär till exempel inom medier och kultur. På utställningen presenteras många intressanta tidningsmakare och punkare från förr och nu – allt från Miettinen till Arto Nyberg. Punkbreven och utbytet av skivor bland annat till USA och Storbritannien var en del av ungdomens internationalisering. Breven gjorde samtidigt de finländska punkbanden kända ute i världen.

På utställningen kan man se och läsa små tidskrifter, foton, singelskivor och c-kassetter, punkbrev och annat punkrelaterat material.
Utställningen produceras i samarbete med Oranssi ry och Musiikkiarkisto

Se videon

Foto: Jyrki Siukonens arkiv, fotografen är okänd

0
Shares