Postmuseet fylls av frimärksskatter när världens första frimärken ur drottning Elisabeth II:s samling visas för första gången i Finland.

På Postmuseet visas 28.4–28.5.2017 en utställning där man för första gången i Finland kan se världens första frimärken ur drottning Elisabeth II:s samling samt andra filateliskatter från Postmuseets egen samling. Utställningen hålls i anslutning till det internationella filatelievenemanget Finlandia 2017, som går av stapeln i Tammerfors i 24.–28.5.2017.

På utställningen visas unika föremål från åren 1839–1840 som hänför sig till tillverkningen av världens första frimärken och helsaker. Man presenterar också ”världsstjärnor inom filateli”, såsom ett oanvänt blått Mauritius Post Office-tvåpencemärke från år 1847 och tillfälliga frimärkesutgåvor av guvernören på Bermuda från åren 1848–1854. Den mest betydande av de nyare anskaffningarna är det s.k. Kirkcudbright-kuvertet som har försetts med tio stycken nyutgivna svarta enpennymärken. Det är fråga om den största kända gruppen av frimärken på ett förstadagsbrev.

Postmuseet presenterar ur sina egna samlingar rariteter bestående av de första frimärkena på 5 och 10 kopek som utgavs i Finland år 1856 samt tidigare helsaker från 1845. En del av utställningsföremålen är unika eller finns endast i några kända exemplar i världen.

Drottning Elisabeth II:s frimärkeskollektion är känd under namnet The Royal Philatelic Collection och anses vara den finaste och mest omfattande samlingen av frimärken från Storbritannien och Nationernas förbund i världen. Samlingen påbörjades av hertigen av Edinburgh, senare kung George V, på 1890-talet. Han var en aktiv och sakkunnig filatelist som samlade inte bara på utgivna frimärken utan även på skisser och provexemplar av frimärken. Samlingen utökades av kung George VI och den har fortsatt att utökas under drottning Elisabeth II:s tid.

För att underlätta brevväxlingen förenhetligades brevtaxorna i Storbritannien år 1840 och man tog i bruk frimärken och helsakskort med värdestämplar. Helsaker har förbetalt porto. I Finland följde man samma exempel år 1845, i början endast i fråga om helsakskort och enhetliga posttaxor. År 1855 föreslog postdirektören Wulffert att frimärken skulle tas i bruk. Senaten godkände förslaget och frimärken togs i bruk under en prövotid på två år. De första märkena utgavs i början av mars 1856, nästan två år före moderlandet Rysslands frimärken.

Utställningen De första frimärkena. Pärlor ur drottning Elisabeth II:s och Postmuseets samlingar visas i museicentret Vapriikki vid Postmuseet i Tammerfors 28.4–28.5.2017. Adressen är Alaverstaanraitti 5 och centret är öppet ti–sö kl. 10–18.

0
Shares