Jääkärit - tiedotuskuvat

Vaasan torilla / På Vasa torg
Vaasan torilla / På Vasa torg Jääkärit järjestäytyneenä Vaasan torille helmikuun 26. päivänä 1918. Vapaussoturien Huoltosäätiön arkisto. Organiserade jägare på Vasa torg den 26 februari 1918. Frihetskrigarnas Vårdstiftelses arkiv.
Kirje rintamalla / Brev på fronten
Kirje rintamalla / Brev på fronten Birger Lembergille kotimaasta lähetetyn kirjeen kuori osoittaa hyvin, kuinka monimutkaista postin lähettäminen jääkäreille oli. Kuva: Nella Keskioja Kuvertet med det brev som skickats till Birger Lemberg från hemlandet visar väl hur invecklat det var att skicka post till jägarna. Bild: Nella Keskioja
Tsako / Tschakå
Tsako / Tschakå Jääkäreillä oli käytössään erilaisia päähineitä. Tsako oli juhlavan näköinen, mutta kenttäolosuhteissa ei kovin käytännöllinen. Kuva: Pohjanmaan museo, Vaasa. Kuvaaja: Linda Strömberg-Yucak. Jägarna använde olika slags huvudbonader. Tschakån såg festlig ut, men var inte särskilt praktisk i fältförhållanden. Bild: Österbottens museum, Vasa. Fotograf: Linda Strömberg-Yucak.
Pfadfinder-kurssin sormus / Ring från Pfadfinderkursen
Pfadfinder-kurssin sormus / Ring från Pfadfinderkursen Pfadfinder-kurssilaiset teettivät jo Saksassa ollessaan muistosormuksen. Pfadfinder-kurssille osallistunut jääkäri sai lunastaa sormuksen omakseen viidellä Saksan markalla. Sormus on kuulunut Birger Lembergille (1891–1926). Kuva: Nella Keskioja Deltagarna i Pfadfinderkursen lät redan i Tyskland göra en minnesring. En jägare som deltagit i Pfadfinderkursen fick lösa ut ringen för fem tyska mark. Ringen har tillhört Birger Lemberg (1891–1926). Bild: Nella Keskioja
Kunniamerkki / Utmärkelsetecken
Kunniamerkki / Utmärkelsetecken Birger Lembergin (1891–1926) jääkärikunniamerkki. Jääkärikunniamerkki on sotaministerin vuonna 1919 vahvistama virallinen kunniamerkki. Merkistä tekivät aloitteen suomalaiset aktivistinaiset. Ensimmäiset 300 numeroitua jääkärimerkkiä jaettiin jääkäreiden paluun vuosipäivänä 25.2.1919. Loput merkit luovutettiin Jääkäritoimiston kautta. Merkki luovutettiin myös kuolleen jääkärin omaiselle. Kuva: Nella Keskioja Birger Lembergs (1891–1926) jägarmedalj. Jägarmedaljen är ett officiellt utmärkelsetecken som krigsministern erkände 1919. Initiativet till tecknet kom från finländska aktivistkvinnor. De första 300 numrerade jägarmedaljerna delades ut på årsdagen för jägarnas hemkomst den 25 februari 1919. Resten av medaljerna överräcktes via Jägarbyrån. Medaljer överräcktes också till anhöriga till en avliden jägare. Bild: Nella Keskioja