Jääkärit - tiedotuskuvat

Kuva näyttelystä
Kuva näyttelystä Salaista jääkäripostia -näyttely esittelee jääkäriksi lähdön syitä, leirielämää, rintamalla oloa sekä kertoo salaisesta kirjeenvaihdosta jääkärien ja läheisten välillä
Kuva näyttelystä
Kuva näyttelystä Salaista jääkäripostia -näyttely esittelee jääkäriksi lähdön syitä, leirielämää, rintamalla oloa sekä kertoo salaisesta kirjeenvaihdosta jääkärien ja läheisten välillä
Kuva näyttelystä
Kuva näyttelystä Salaista jääkäripostia -näyttely esittelee jääkäriksi lähdön syitä, leirielämää, rintamalla oloa sekä kertoo salaisesta kirjeenvaihdosta jääkärien ja läheisten välillä
Postitoimisto / Postkontor
Postitoimisto / Postkontor Lockstedtin leirin postitoimisto. Jorma K.O.Ignatiuksen arkisto. Postkontoret vid Lockstedtlägret. Jorma K.O. Ignatius arkiv.
Leirikatu / Lägergata
Leirikatu / Lägergata Lockstedtin leirikatu. Jorma K.O.Ignatiuksen arkisto. Lockstedts lägergata. Jorma K.O. Ignatius arkiv.
Postipaketteja / Postpaket
Postipaketteja / Postpaket Postipaketteja Ruotsin rajalla Haaparannassa. Sota-ajan postiliikenne oli vilkasta. Maailmansodan jännitteiden vuoksi ruotsalaisten sotilaiden läsnäolo rajaseudulla oli koko ajan varsin näkyvää. Postimuseon arkisto. Postpaket i Haparanda vid den svenska gränsen. Posttrafiken var livlig under krigstiden. På grund av spänningarna under världskriget syntes hela tiden svenska soldater i gränstrakterna. Postmuseets arkiv.
Valmiina lähtöön / Redo för avfärd
Valmiina lähtöön / Redo för avfärd Jääkäreitä ja konekivääri valmiina kuljetukseen. Jääkäriliiton arkisto. Jägare och maskingevär är redo att åka. Jägarförbundets arkiv.
Kirjan kansi /Bokomslag
Kirjan kansi /Bokomslag Jääkärit Saksan tiellä -kirjan etukansi. Framsidan av boken Jääkärit Saksan tiellä (Jägare på den tyska vägen).
Rintamalle / Mot fronten
Rintamalle / Mot fronten Jääkäreitä lähdössä rintamalle toukokuun 31. päivänä 1916. Etualalla oikealla Aarne Sihvo. Lasse Nortesuon arkisto. Jägare på väg mot fronten den 31 maj 1916. Längst fram till höger Aarne Sihvo. Lasse Nortesuos arkiv.
Riianlahdella / Vid Rigabukten
Riianlahdella / Vid Rigabukten Riianlahden asemat olivat huomattavasti vahvemmin suojatut kuin jääkärien varustukset Misse-joella olivat olleet. Jääkäriliiton arkisto. Stationerna vid Rigabukten var betydligt bättre skyddade än jägarnas befästningar vid floden Misa. Jägarförbundets arkiv.
Kortinpeluuta / Kortspel
Kortinpeluuta / Kortspel Kortinpeluu oli jääkärien keskuudessa suosittua ajanvietettä. Tässä pelataan Riianlahdella syksyllä 1916. Vapriikin kuva-arkisto. Kortspel var ett populärt tidsfördriv bland jägarna. Här spelar man kort vid Rigabukten hösten 1916. Vapriikkis bildarkiv.
Kirjeitä kotiin / Brev hem
Kirjeitä kotiin / Brev hem Hyttysverkoin varustautuneet jääkärit kirjoittamassa kirjettä kotiin Riianlahden rintamalta 1916. Oikealla istuu jääkäri Ture Brommels, joka Saksassa ollessaan harrasti innokkaasti valokuvausta. Taustalla 2. Jääkärikomppanian korsu, joka oli itärintaman ylipäällikön mukaan nimetty Villa Hindenburgiksi. Vapriikin kuva-arkisto. Jägare utrustade med myggnät skriver brev hem från fronten vid Rigabukten 1916. Till höger sitter jägare Ture Brommels, som aktivt sysslade med fotografering under sin tid i Tyskland. I bakgrunden syns 2. Jägarkompaniets korsu, som hade fått namnet Villa Hindenburg efter överbefälhavaren vid östfronten. Vapriikkis bildarkiv.
Pyykin pesussa / Klädtvätt
Pyykin pesussa / Klädtvätt Rintamalla jääkärien oli pestävä itse pyykkinsä. Lasse Nortesuon arkisto Vid fronten var jägarna tvungna att tvätta sina kläder själva. Lasse Nortesuos arkiv..
Täiden metsästystä / Lusjakt
Täiden metsästystä / Lusjakt Täiden metsästystä ja kortin peluuta Libaun kasarmilla. Vapriikin kuva-arkisto. Lusjakt och kortspel vid kasernen i Liepāja. Vapriikkis bildarkiv.
Libaussa /  I Liepāja
Libaussa / I Liepāja Jääkäreitä harjoituksissa Libaussa. Jääkäriliiton arkisto. Jägare tränar i Liepāja. Jägarförbundets arkiv.
Jääkäreitä / Jägare
Jääkäreitä / Jägare Sortavalalaisia jääkäreitä Libaussa 1917. Laitimmaisena oikealla istuu Ilmari Salovaara. Lasse Nortesuon arkisto. Jägare från Sordavala i Liepāja 1917. Längst ut till höger sitter Ilmari Salovaara. Lasse Nortesuos arkiv.