Back To Gallery: Jääkärit - tiedotuskuvat
Postipaketteja / Postpaket
Postipaketteja / Postpaket Postipaketteja Ruotsin rajalla Haaparannassa. Sota-ajan postiliikenne oli vilkasta. Maailmansodan jännitteiden vuoksi ruotsalaisten sotilaiden läsnäolo rajaseudulla oli koko ajan varsin näkyvää. Postimuseon arkisto. Postpaket i Haparanda vid den svenska gränsen. Posttrafiken var livlig under krigstiden. På grund av spänningarna under världskriget syntes hela tiden svenska soldater i gränstrakterna. Postmuseets arkiv.
Postipaketteja / Postpaket Gallery: Jääkärit - tiedotuskuvat Description: Postipaketteja Ruotsin rajalla Haaparannassa. Sota-ajan postiliikenne oli vilkasta. Maailmansodan jännitteiden vuoksi ruotsalaisten sotilaiden läsnäolo rajaseudulla oli koko ajan varsin näkyvää. Postimuseon arkisto. Postpaket i Haparanda vid den svenska gränsen. Posttrafiken var livlig under krigstiden. På grund av spänningarna under världskriget syntes hela tiden svenska soldater i gränstrakterna. Postmuseets arkiv.
Additional Info File Size: 3.75 MB Dimensions: 3000x2147