Postmuseet forskar kring, bevarar och presenterar fenomen såväl när det gäller postverksamhet och informationsförmedling som telekommunikation och godstrafik i anknytning till dem. I museets omfattande samlingar finns föremål, bilder och alla frimärken som har getts ut i Finland samt många olika filatelistiska specialsamlingar. Här finns även Finlands enda offentliga specialbibliotek med filatelistisk och postalhistorisk litteratur samt ett omfattande arkivmaterial som är tillgängligt för forskare, amatörfilatelister och andra intresserade.

Museets nya utställning belyser postverksamhetens historia i Finland ur många olika perspektiv. Dessutom arrangerar museet tillfälliga temautställningar och intressanta evenemang. Museet har ett stort programutbud för skolor, daghem och vuxengrupper.

Kontaktuppgifter
Så här hittar du oss.
Stiftelsen Postimuseosäätiö
Stiftelsen har i uppgift att upprätthålla och utveckla Postmuseet.
Postmuseets historia
Museet öppnades för allmänheten den 22 juni 1927.
0
Shares