Postmuseet forskar kring, bevarar och presenterar fenomen såväl när det gäller postverksamhet och informationsförmedling som telekommunikation och godstrafik i anknytning till dem.

Läs mer...

Utställningar
Postmuseet erbjuder mångsidiga utställningsverksamhet i museicentret Vapriikki i Tammerfors.
Tjänster för grupper
Postmuseet erbjuder olika grupper mångahanda aktiviteter.
Föremålssamlingar
Postmuseets samling av föremål är enastående, eftersom motsvarande postala föremål inte finns i andra museers samlingar.
Frimärkssamlingar
I frimärkssamlingarna har man bevarat det finländska frimärkets historia, som börjar med det första frimärket från 1856.
Bildsamlingar
Postmuseets bildarkiv har som huvudsaklig uppgift att bevara bildmaterial som anknyter till den finländska postverksamhetens historia.
Bibliotek och arkivsamlingar
Postmuseets bibliotek är Finlands enda bibliotek som är specialiserat sig på posthistoria och filateli. Arkivsamlingen utgör ett mångsidigt och fascinerande källmaterial för utforskningar inom filateli och posthistoria.
  • Utställningen Budbärarna har flera minnesväckande och associationsrika inslag som över tid har varit betydelsefulla milstolpar i postens historia. 
    Läs mer
  • Utställningen Julfrimärken den 10 november 2016–8 januari 2017 presenterar alla julfrimärken som getts ut i Finland och konstnärernas ursprungliga skisser
    Läs mer
  • Utställningen Hemlig jägarpost (18.3. 2016–19.3.2017) berättar med hjälp av brev och dagböcker om jägarna ur en ny synvinkel
    Läs mer
0
Shares