Siirry suoraan sisältöön Siirry etusivulle

Viestin – Viestintähistorian julkaisuja

Viestin (ISSN 2737-0429) on viestintähistoriaa rohkeasti eri kanteilta tarkasteleva tieteellinen julkaisusarja. Sarjassa julkaistaan erillistutkimuksia Postimuseon teemoista. Sarjaa kustantaa Postimuseosäätiö sr. Sarjan ensimmäinen julkaisu ilmestyi toukokuussa 2021.

Viestin-julkaisusarja käyttää Tieteellisten seurain valtuuskunnan tunnusta vertaisarvioidulle tiedejulkaisulle. Olemme sitoutuneet noudattamaan tunnuksen käytölle asetettuja ehtoja.

Toimituskunta

Viestin-julkaisusarjan toimituskunta koostuu Postimuseon henkilökunnan edustajista. Toimituskuntaan voidaan kutsua myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Toimituskunta 2023 alkaen

  • tietopalvelupäällikkö Maria Pietilä (päätoimittaja)
  • museonjohtaja, toimitusjohtaja Sami Louekari

Vertaisarviointiprosessi

Viestin-julkaisusarjassa julkaistavaksi aiotut tutkimukset käyvät läpi vertaisarvioinnin, elleivät erityiset syyt estä tätä. Vertaisarviointiprosessi käynnistyy, kun julkaistavaksi aiotun tutkimuksen käsikirjoitus on valmistunut.

Jokaiselle vertaisarvioitavalle tutkimukselle kutsutaan vähintään kaksi vertaisarvioijaa, jotka ovat käsikirjoituksen aihetta tuntevia väitelleitä tutkijoita tai muita aihepiirin asiantuntijoita. Arvioinnin tarkoituksena on auttaa toimituskuntaa päättämään käsikirjoituksen julkaisusta. Arvioijat antavat toimituskunnan kanssa sovitussa ajassa (tavoiteaika 4 vkoa) vapaamuotoisen lausunnon (noin 2–6 sivua) käsikirjoituksesta ja perustellun esityksensä sen soveltuvuudesta julkaistavaksi (hyväksyminen sellaisenaan/hyväksyminen määrätyin muutoksin/hylkääminen).

Vertaisarviointiprosessi on anonyymi molempiin suuntiin (double blind), ellei erityisistä syistä sovita toisin. Arvioijat käsittelevät käsikirjoituksia luottamuksellisena aineistona.

Vertaisarviointiraportit talletetaan Postimuseon arkistoon. Arviot toimitetaan myös korjauksia varten käsikirjoituksen laatineelle tutkijalle korjauksia varten. Toimittaja vastaa siitä, että esitetyt korjaukset otetaan huomioon.

Vain vertaisarvioidut artikkelit tai kokonaiset kirjat saavat TSV-vertaisarvoitu -merkin.

Lisätietoja vertaisarvioinnista: https://www.tsv.fi/fi/palvelut/tunnus

Takaisin ylös