Transit -näyttelyn tiedotuskuvat

Sotavankipaketteja
Sotavankipaketteja Sotavankipakettien kuljetusta Tornionjoen ylitse Tornion asemalta Haaparannalle keväällä 1916. Kuva: Tuntematon / Suomen Postimuseo.___________________________ Transport av paket till krigsfångar över Torne älv från Torneå station till Haparanda våren 1916. Foto: Okänd / Finlands Postmuseum.
Tavaravuoria
Tavaravuoria Tornion asemalle kertyi ajoittain valtavia tavaravuoria. Kuvassa amerikkalaisia puuvillapaaleja lähes silmänkantamattomiin. Kuva: Mia Green / Tornionlaakson maakuntamuseo --Tornedalens museum___________________________ Vid Torneå station anhopades tidvis enorma berg av varor. På bilden långa rader av bomullsbalar från USA. Foto: Mia Green / Tornedalens museum.
Ilmarata
Ilmarata Tornionjoen yli kuljetettiin postia ilmaradalla, joka otettiin käyttöön maaliskuussa 1917. Kuvassa taustalla Alatornion kirkko. Kuva: Tuntematon / Postimuseo.___________________________ Luftbanan började i Miukki, som låg vid bifloden Kirkkopudas mynning nära Torneå godsstation, och gick över Torne älv till södra Haparanda. I bakgrunden Nedertorneå kyrka. Foto: Okänd / Finlands Postmuseum.
Ilmarata Siurossa
Ilmarata Siurossa Nokialainen Kalle Alastalo osti osan Tornio-Haaparannan ilmaradasta 1920-luvun alussa. Sitä käytettiin Alastalon höyrysahan tuotteiden kuljettamiseksi Nokianvirran yli, sahalta Porin radan varteen. Kuva: Tuntematon / Vapriikin kuva-arkisto__________________Kalle Alastalo från Nokia köpte en del Torneå–Haaparandas postlinbana i början av 1920-talet. Den användes för att transportera gods från Alastalos ångsåg över strömmen Nokianvirta, från sågen till järnvägsbanan till Björneborg. Foto: Okänd/Vapriikkis bildarkiv
Leskikeisarinnan juna
Leskikeisarinnan juna Saksalaisten sotasaaliiksi jäänyt leskikeisarinnan erikoisjuna luovutettiin takaisin venäläisille 1916. Juna siirrettiin Haaparannalta Tornioon jäälle rakennettua väliaikaista rataa pitkin maaliskuussa 1917. Kuva Tuntematon / Tornionlaakson maakuntamuseo - Tornedalens museum___________________________ Änkekejsarinnans specialtåg, som tyskarna tagit som krigsbyte, överlämnades tillbaka till ryssarna 1916. Tåget flyttades från Haparanda till Torneå längs en tillfällig bana som byggts på isen i mars 1917. Foto: Okänd / Tornedalens museum
Postitoimisto
Postitoimisto Tornion postikonttorin henkilökuntaa vuonna 1911. Vasemmalta: Hildur Huhtalo (myöhemmin Sundström), Aino Möller, Uno Reuter ja Yrjö Ahto. Näyttelyssä voi kuunnella Hildur Sundströmin muistelua Tornion postin toiminnasta. Kuva: Tuntematon / Tornionlaakson maakuntamuseo - Tornedalens museum___________________________ Personal på postkontoret i Torneå år 1911. Från vänster: Hildur Huhtalo (senare Sundström), Aino Möller, Uno Reuter och Yrjö Ahto. Foto: Okänd / Tornedalens museum.
Sotainvalideja
Sotainvalideja Venäläisiä sotainvalideja siirtymässä proomuun Haaparannassa 1915. Proomukuljetusta tarvittiin, sillä Tornionjoen yli ei vielä kulkenut rautatiesiltaa. Kuva: Mia Green / Hannu Kaupin kokoelma.___________________________ Ryska krigsinvalider går ombord på en pråm i Haparanda 1915. Foto: Okänd / Hannu Kauppis samling.
Sensoreita
Sensoreita Tornion postisensuuriin palkattiin nuoria postin virkamiehiä. Osa heistä, kuten Monkalan pariskunta, toimi salaisesti jääkäriliikkeen avustajina. Kuva: Heikki Winterin kokoelma / Suomen Postimuseo.___________________________ Till postcensuren i Torneå anställdes unga posttjänstemän. En del av dem verkade i hemlighet som jägarrörelsens medhjälpare, till exempel herr och fru Monkala. Foto: Okänd / Finlands Postmuseum.
Kortti morsiamelle
Kortti morsiamelle Postivirkailija Konrad Jonsson kertoo postikortissa morsiamelleen työstään postissa sekä työtovereistaan ja elämästään Karungissa ja Haparannalla. Kuva: Ruotsin Postmuseo___________________________ Postanställde Konrad Jonsson vid Karungi Utrikes skriver vykort till sin fästmö och berättar om arbetet med världkrigsposten, arbetskamraterna och livet i Karungi och Haparanda. Foto: Postmuseum i Sverige.