Luonnoksia ja ehdotteita Postimuseon kokoelmista

Signe Hammarsten Jansson

Signe Hammarsten Jansson syntyi 1.6.1882 Smoolannin Hannäsissa Etelä-Ruotsissa. Hän opiskeli Tukholman Högre Konstindustriella Skolanissa, josta valmistui piirustuksenopettajaksi. Vuosina 1905 – 1912 hän toimi opettajana Tukholmassa. Tuona aikana hän teki myös useita opintomatkoja Euroopassa ja opiskeli mm. kuvanveistoa Pariisissa useampana vuonna. Jo varhain hänen töissään alkoi esiintyä signeerauksena Ham.

Pariisissa Signe Hammarsten tutustui suomalaiseen kuvanveistäjään Viktor Janssoniin, jonka kanssa avioitui 1913. Nuoripari muutti samana vuonna Suomeen. Ham teki kuvitustöitä ja kirjankansia usealle kustantajalle sekä pilapiirroksia ja karikatyyrejä suomen- ja ruotsinkielisiin lehtiin. Perheeseen syntyi kolme lasta: Tove 1914, Per Olov 1920 ja Lars 1926.

Vuonna 1924 Ham aloitti Suomen Pankin Setelipainossa osa-aikaisena piirtäjänä. Aluksi hän suunnitteli osakekirjoja, obligaatioita ja adresseja. Vuonna 1926 postihallitus julisti avoimen yleismerkkien suunnittelukilpailun, johon Hamkin osallistui mutta ei ollut palkittujen joukossa. Postimerkkien suunnittelussa käytettiin vielä 1930-luvulla useita eri suunnittelijoita, mutta vuosikymmenen jälkipuolella ja 1940-luvulla voi sanoa Hamin pääasiassa vastanneen suomalaisten postimerkkien muotoilusta.

Virallisesti Signe Hammarsten Jansson jäi eläkkeelle Setelipainosta 1952 mutta hän jatkoi postimerkkien suunnittelua sen jälkeenkin vielä kymmenen vuotta. 1950-luvulla Ham keskittyi tuberkuloosimerkkien ja Punaisen Ristin merkkien suunnitteluun.

Esittelemme poimintoja kokoelmista Signe Hammarsten Janssonin runsaasta tuotannosta postimerkkien suunnittelun parissa. Ham suunnitteli lähes kaksisataa erilaista postimerkkiä ja niiden lisäksi lukuisia vaihtoehtoisia ehdotuksia annettuihin aiheisiin.


Vuoden 1926 suunnittelukilpailu

Vuonna 1926 julistetulla suunnittelukilpailulla haettiin uutta ulkoasua sekä pienempien arvojen vaakunamerkeille että isompien arvojen suurempikokoisille kuvamerkeille. Niiden lisäksi pyydettiin ehdotuksia lentopostimerkeiksi, joita ei kuitenkaan koskaan toteutettu. Ham osallistui kilpailuun useammalla nimimerkillä, mm. Lohi, Touriste ja P. B. 1638. Osa ehdotuksista sijoittui kärkijoukkoon mutta ei kuitenkaan sijoittunut palkintosijoille. Näissä töissä on jo nähtävissä aiheita myöhemmin toteutuneista suunnitelmista.

Luonnos-161-1-51 Luonnos-161-1-52
Luonnos-161-1-54aLuonnos-161-1-55
(klikkaamalla kuvaa voit suurentaa sen)

Ura postimerkkitaiteilijana alkaa

Signe Hammarsten Jansson osallistui suunnittelukilpailun jälkeen uusien yleismerkkien ulkoasun muokkaamiseen. Hän piirsi useita versioita leijonamerkiksi. Lopullisen mallin hän viimeisteli kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeri Jalmari Castrénin ohjeen mukaan. Merkin ulkoasuun vaikutti painotekniikka, sillä menetelmäksi valikoitunut kohopaino ei sallinut hienovaraista viivankäyttöä. Isompikokoiset ja -arvoiset kuvamerkit toteutettiin kaiverruspainolla ja niiden toteuttajiksi valittiin Aarne Karjalainen ja Akseli Gallen-Kallela. Merkit julkaistiin vuoden 1930 alussa.

Luonnos-161-1-12
Vedoksia vaihtoehtoisista malleista leijonamerkiksi.

Ennen uusia yleismerkkejä julkaistiin kuitenkin Turun kaupungin 700-vuotisjuhlan kunniaksi kolme postimerkkiä vuonna 1929. Ne olivat Suomen ensimmäiset postimerkit, joissa oli muu kuva-aihe kuin vaakunaleijona, ja ne suunnitteli Signe Hammarsten Jansson. Pelkistetyissä kohopainomerkeissä aiheen juhlavuus ja kaupungin historiallinen merkitys tuodaan esiin kohteiden monumentaalisella esitystavalla.

LUO 152 1 4Luonnos-152-1-1
Turku 700 vuotta
1.6.1929
Ehdotukset ja kaiverruspiirros

1930-luku

Varsinkin 1930-luvun alussa postimerkkien aiheet painottuivat historiaan ja merkkihenkilöihin ja toteutus oli juhlavaa ja koristeellista. Vuosikymmenen lopulla Hamin oma, pelkistetympi tyyli alkoi näkyä suunnitelmissa.

Vuosittain julkaistiin Punaisen Ristin merkkisarjat, joiden suunnittelusta vastasi aluksi Eric O. W. Ehrström. Vuodesta 1934 alkaen Signe Hammarsten Jansson jatkoi hänen työtään.

Luonnos-203-1-1
Sotapäälliköitä - Sotamarsalkka Evert Horn
20.1.1934
Kaiverruspiirros

Vuosikymmenen lopulla Hamin oma, pelkistetympi tyyli alkoi näkyä suunnitelmissa.

Luonnos-222-1-4
Sotamarsalkka C.G.E. Mannerheim 70 vuotta
4.6.1937
Idealuonnos

Postin perustamisen 300-vuotisjuhlavuoden merkkeihin Ham teki useita idealuonnoksia.

Luonnos-232-1-2 Luonnos-232-1-3 Luonnos-232-1-4 Luonnos-234-1-1
Suomen posti 300 vuotta
6.9.1938
Luonnoksia ja alkuperäispiirros

Vuoden 1940 Helsingin olympialaisten järjestelytoimikunta julisti kisojen kunniaksi julkaistavista postimerkeistä suunnittelukilpailun. Ham osallistui kisaan sarjalla luonnoksia, jolla pääsi lunastettujen kilpailutöiden joukkoon.

Luonnos-Ham-olympia

Sodan vuodet

Postimerkkien aiheet kuvastelivat kansakunnan tilaa - yhteiset ponnistelut isänmaan hyväksi ja toivo paremmasta näkyvät sekä aiheissa että toteutuksessa. Lisämaksuilla kerättiin varoja tuhoista selviämiseen ja heikoimpien auttamiseen, mikä luonnollisesti näkyy myös merkkien kuvituksessa.

Luonnos-253-1-1
Jälleenrakennustyö
2.1.1941
Alkuperäispiirros
LUO 295 1 2
Kansanapu
1.2.1943
Alkuperäispiirros
LUO 294 1 1LUO 294 1 2
Kansanapu
1.2.1943
Hyväksytty luonnos ja alkuperäispiirros

Elokuun lopussa 1941 julkaistiin postimerkkisarja Karjalan takaisinvalloituksen muistoksi. Samaa kuva-aihetta käytettiin eri maksuarvoissa. Merkissä on käytetty yhtä aihetta Hamin suunnittelemasta sarjasta, joka kuvaa talvisodassa menetettyjä alueita. Luonnoksia ei ole päivätty, mutta suunnittelu on täytynyt aloittaa viimeistään pian jatkosodan alettua, sillä julkaisu oli valmiina myyntiin jo Viipurin valtausta seuraavana päivänä.

LUO 258 1 1LUO 258 1 3
LUO 258 1 4LUO 258 1 5
LUO 258 1 1
Viipurin jälleenvaltaus
30.8.1941
Alkuperäispiirros

Sotavuosiin ajoittuvat myös suunnitelmat postimerkkeihin, joiden aiheet ainakin osittain liittyvät Karjalaan ja joita ei toteutettu. Merkkien arvot viittaavat vuosiin 1941 – 1942. Toisessa sarjassa julkaisemattomia merkkejä niihin on merkitty julkaisuvuodeksi 1944 ja kirjattu aiheeksi Karjalan jälleenrakennus. Molemmat sarjat ovat avustuspostimerkkejä.

Luo Ham 1 1944Luo Ham 2 1944
Luo Ham 9 2Luo Ham 10 2
Luo Ham 11 2Luo Ham 12 2

Saaristomaisemia

Janssonin perhe viihtyi meren äärellä. Saaristomaiseman merkitys taiteilijalle näkyy toistuvissa aiheeseen perustuvissa luonnoksissa.

LUO 403 1 1
Mallin 1930 yleismerkki
13.2.1950
Hyväksytty luonnos
LUO 352 1 5
Idealuonnos vuoden 1947 Pariisin rauhansopimuksen merkiksi
LUO 396 1 1
Maailmanpostiliitto 75 vuotta
8.10.1949
Hyväksytty luonnos
LUO 396 1 1
Suomen Matkailijayhdistys 60 vuotta
1.11.1947
Hyväksytty luonnos
PK 108 6
Koli. Kaiverruspiirros vuoden 1952 olympialaisten postikorttiin

Henkilökuvia

1930-luvun juhlallinen ja koristeellinen tyyli muuttui vuosikymmenen lopulle tultaessa Hamin työpöydällä pelkistetymmäksi ja enemmän henkilöä luonnehtivaksi. Henkilögalleria oli edelleen hyvin rajattu - muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta postimerkkeihin pääsivät etupäässä presidentit ja historian lehdiltä tutut kansalliset suurmiehet. Ham tarjosi idealuonnoksissaan myös naisia kuva-aiheiksi, mutta nämä tulivat torjutuiksi mm. vähäisen tunnettuuden tai sukupuolensa vuoksi.

LUO 396 1 1
Säätyvaltiopäivien puhemiehet 1863 - Talonpoika Aukusti Mäkipeska
1.5.1938
Alkuperäispiirros
LUO 396 1 1
Sotamarsalkka C. G. E. Mannerheim
31.12.1941
Idealuonnos
LUO 314 1 1
Presidentti K. J. Ståhlberg 80 vuotta
16.5.1945
Kaiverruspiirros
LUO 358 1 1
Tuberkuloosihuolto
15.9.1947
Hyväksytty luonnos
LUO Ham SPR1947 3
Fredrika Runeberg. Luonnos toteutumattomaan SPR 1947 -sarjaan

Merkkivuosia

Postimerkkien aiheet noudattivat tiukkaa julkaisupolitiikkaa vielä 1950-luvulla. Kaupungit saivat yleensä postimerkin, kun perustamisesta oli tullut täyteen pyöreitä satavuosia. Merkeissä suosittiin yleiskuvia tai merkittävien rakennusten esittämistä, vaikka muunlaisiakin luonnoksia oli ehdolla.

LUO Ham SPR1947 3
Porvoo 600 vuotta
3.12.1946
Hyväksytty luonnos
LUO Ham SPR1947 3
Kristiinankaupunki 300 vuotta
30.7.1949
Hyväksytty luonnos
LUO Ham SPR1947 3LUO 436 1 4
Hamina 300 vuotta
20.6.1953
Hyväksytty ja vaihtoehtoinen luonnos
LUO Ham SPR1947 3
Postimerkkinäyttely
30.3.1955
Hyväksytty luonnos

Yhteiskunnan kannalta riittävän merkittäviksi katsottujen organisaatioiden oli myös mahdollista saada ns. juhlamerkki täyttäessään sopivan pyöreitä vuosia. Merkin kuva-aiheeksi taiteilija saattoi työstää useita erilaisia ehdotuksia.

LUO Ham SPR1947 3LUO 360 1 6LUO 360 1 7
Maanviljelysseurat 150 vuotta
1.11.1947
Idealuonnoksia
LUO Ham SPR1947 3
Maanviljelysseurat 150 vuotta
1.11.1947
Kalervo Kallion veistoksen mukaan piirretty hyväksytty luonnos
Merkin eri elementtien vaihtoehtoiset muotoilut ja sijoittelut vaativat aina uutta piirtämistä

LUO Ham SPR1947 3LUO 394 1 2LUO 394 1 3LUO 394 1 4LUO 394 1 5
Teknillinen korkeakoulu 100 vuotta
13.9.1949
Idealuonnoksia

Pariisin rauhansopimuksen kunniaksi julkaistiin postimerkki, jonka lopullisen version aiheena oli Akseli Gallen-Kallelan fresko. Teoksen alkuperä oli Pariisin maailmannäyttelyssä vajaat puoli vuosisataa aiemmin ja se kytkeytyi sortokauden vastarintaan. Runsaiden vaihtoehtojen joukosta aiheen valinta mahdollisine viittauksineen vuosisadan alkuun vaikuttaa poikkeuksellisen rohkealta.

LUO Ham SPR1947 3LUO 394 1 2LUO 394 1 3LUO 394 1 4LUO 394 1 5LUO 352 1 6LUO 352 1 7
Pariisin rauhansopimus
2.6.1947
Idealuonnoksia

Kasveja ja eläimiä

Taiteilijan rakkaus luontoon pääsee esiin hienoissa Tuberkuloosihuollon ja Punaisen Ristin avustusmerkkien sarjoissa. Kasvit ja eläimet heräävät eloon taidokkaissa ja sommittelullisesti vahvoissa piirroksissa. Ham suunnitteli näiden sarjojen merkkejä vielä kymmenen vuotta eläkkeelle siirtymisensä jälkeen.

LUO Ham SPR1947 3LUO 394 1 2LUO 394 1 3
Tuberkuloosihuolto
2.6.1949
Hyväksytyt luonnokset
LUO Ham SPR1947 3LUO 394 1 2LUO 394 1 3
Tuberkuloosihuolto
1.4.1950
Hyväksytyt luonnokset
LUO Ham SPR1947 3LUO 394 1 2LUO 394 1 3LUO 417 1 2
Tuberkuloosihuolto
26.10.1951
Hyväksytyt luonnokset ja kaiverruspiirros
LUO Ham SPR1947 3LUO 394 1 2LUO 394 1 3LUO 417 1 2LUO 439 1 1LUO 439 1 2
Tuberkuloosihuolto
16.11.1953
Hyväksytyt luonnokset ja kaiverruspiirrokset
LUO Ham SPR1947 3LUO 394 1 2LUO 394 1 3LUO 417 1 2
Tuberkuloosihuolto
7.12.1954
Hyväksytyt luonnokset ja kaiverruspiirros
LUO Ham SPR1947 3LUO 394 1 2LUO 394 1 3LUO 417 1 2
Tuberkuloosihuolto
26.9.1955
Hyväksytyt luonnokset ja kaiverruspiirros
LUO Ham SPR1947 3
Tuberkuloosihuolto
25.9.1956
Kaiverruspiirros
LUO Ham SPR1947 3LUO 556 1 1LUO 557 1 1LUO 557 1 2
Tuberkuloosihuolto
4.9.1961
Hyväksytyt luonnokset ja kaiverruspiirros
0
Shares