Syksyn 2020 maksuttomat draamaesitykset kouluille

Postimuseo tarjoaa kouluille ilmaisia draamaesityksiä syksyllä 2020. Alkusyksystä tarjolla Lasten 7 veljestä -nukketeatteriesityksiä päiväkodeille, eskareille ja alakoululaisille sekä Kirjeitä PIIALLE -esityksiä yläkouluille ja toisen asteen opiskelijoille. Lue lisää!

 

 Tutustu Postimuseoon

Koululaiset, lukiolaiset ja toisen asteen opiskelijat voivat tutustua Postimuseon Viestinviejät-perusnäyttelyyn toiminnallisten opastusten ja työpajojen kautta. Tavoitteena on, että oppitunnilla opetettava asia voidaan luokkahuoneen sijaan käsitellä museossa uudessa oppimisympäristössä ja vaihtelevin metodein.
Toiminnalliset opastukset ja työpajat perustuvat opetussuunnitelmaan, joten ne ovat vahvasti linkittyneet koulun oppimistavoitteisiin. Aitojen esineiden äärellä, virikkeellisessä ja motivoivassa oppimisympäristössä uuden oppiminen on hauskaa ja antoisaa!

Ryhmän koko: enintään 30 oppilasta opettajineen ja valvojineen.
Opastus: arkisin 40 euroa, viikonloppuisin 50 euroa. Toukokuussa opastuksen hinta on 50 euroa.

Museon pääsyliput: Lapset (7-17-vuotiaat) 6 €, pirkanmaalaiset koululaisryhmät pääsevät Vapriikkiin ilmaiseksi tammi-huhtikuussa ja elo-joulukuussa. Koululais- ja päiväkotiryhmän mukana tulevat opettajat sekä koulu- ja vammaisavustajat pääsevät maksutta museoon.

Ryhmän tulosta pyydetään ilmoittamaan etukäteen Vapriikin infoon puhelimitse myös silloin, kun ryhmällä ei ole varattua opastuskierrosta.

Varaukset: 03-5656 6966.

 

Viestinviejät-perusnäyttelyn tarjonta

1-6 lk. Postin matkalla -toiminnallinen opastus AI, HI, KU, Kesto 45 min

Toiminnallisella opastuksella tutustutaan postin ja viestinnän menneisyyteen. Kierroksella päästään eläytymään postitalonpojan matkaan ja kuullaan nuokkuvan postimestarin kertomuksia. Matkalla selviää mikä kumma on postitynnyri ja nähdään Suomen ensimmäinen postiauto. Oppaan postisäkistä löytyy yhtä ja toista mielenkiintoista!

Toiminnallinen opastus sopii hyvin perusopetuksen opetussuunnitelmassa äidinkielen vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen kehittämiseen, historian ilmiöiden ymmärtämiseen ja sisältöön S5 Suomi osana Ruotsia ja kuvataiteen koulun ulkopuolisiin oppimisympäristöihin liittyviin tavoitteisiin. Museossa käsiteltäviä keskeisiä aihepiirejä ovat postin menneisyys, postin kuljetus ja oppilaiden omat kokemukset postista.

Tehtäväpakettien myötä museovierialusta muodostuu oppilaille selkeä oppimiskokonaisuus. Tehtäväpaketissa on mukana myös museovierailun korvaava tehtäväkokonaisuus, jotta myös ne koululuokat joilla ei ole mahdollisuutta vierailla Postimuseossa, voivat tutustua Viestinviejät-näyttelyn teemoihin.

Tutustu hauskaan materiaaliin, jossa kerromme postikortista, postimerkistä ja kirjeestä. Tarjolla on lapsille tehtäviä ennen vierailua ja sen jälkeen.

7-9 lk. ja toinen aste, Viesti kulkee -opastus, Kesto 45 min

Asiantunteva opas johdattaa ryhmän viestinvälityksen menneisyyteen Viestinviejät-näyttelyssä. Museokierroksella selviää, mikä on ollut kenties maailman vaarallisin postireitti, miksi posteljoonilla oli aina mukanaan torvi ja kuullaan miltä 1900-luvun vaihteen taiteilijoiden kirjeenvaihto kuulosti.

Kierros sopii hyvin yleiskatsaukseksi Suomen historiasta 1600-luvulta nykypäivään. Samalla tulevat tutuksi postin menneisyys ja postin kuljetukseen käytetyt kulkuvälineet.

7 lk. Elämää 1800-luvun Suomessa, HI, Kesto 50 min

Toiminnallinen museokierros sopii hyvin perusopetuksen opetussuunnitelmassa historian sisältöön S3 Suomea luodaan, rakennetaan ja puolustetaan. Kierroksella arvuutellaan säätyjä, kirjoitetaan kortti 1800-luvun malliin ja katsotaan kuinka moni luokasta osaisi lukea ja kirjoittaa, jos elettäisiin 1800-lukua. Oppitunnilla ennen museovierailua on hyvä tutustua elämään kaupungissa ja maaseudulla 1800-luvulla. Museossa käsiteltäviä keskeisiä aihepiirejä ovat posti autonomian aikana, kansan oppineisuus ja säätyjako.

8 lk. Sota-ajan posti, HI, Kesto 50 min

Toiminnallisella opastuksella tutustutaan talvi- ja jatkosodan postikorttien ja postinkulun kautta yksittäisten ihmisten elämään rintamalla sekä koti-Suomessa. Sotaa tarkastellaan sotilaan, evakon, lotan ja sotalapsen näkökulmasta. Kirjoitetaan vastaus kenttäpostikorttiin ja tutkitaan mitä paketissa lähettiin rintamalle.

Kierros sopii hyvin perusopetuksen opetussuunnitelmassa historian sisältöön S4 Suurten sotien aika. Museokäyntiä edeltävillä oppitunneilla on hyvä käydä läpi talvisodan, jatkosodan ja lapin sodan vaiheet. Museossa käsiteltäviä keskeisiä aihepiirejä ovat kenttäposti, sodat, korsu ja elämä kotirintamalla.

viestinviejien matkassa web

Viestinviejien matkassa – väritys- ja tehtäväkirja

Postin pitkä historia lyhyesti ja ytimekkäästi väritys- ja tehtäväkirjana. Postin tarinaa on mukava seurata värityskuvien, tehtävien ja lyhyiden tekstien avulla. Kirjaa voi hyödyntää Viestinviejät-näyttelyssä tai koulussa. Väritys- ja tehtäväkirjan on kuvittanut Timo Kokkila ja se on suomenkielinen.

Värityskirjan voi ladata ja tulostaa tästä maksutta.

Postimuseon Viestinviejät-näyttelyssä vierailevat ryhmät saavat kirjan mukaansa (1 kpl/ryhmä).Viestinviejien matkassa – väritys- ja tehtäväkirja on myös myynnissä Vapriikin museokaupassa ja Trafiikkimuseoiden yhteisessä verkkokaupassa.

Transit - rajapostia tehtäväpaketti yläkouluille. 

Transit - rajapostia -näyttely on kertomus rajat ylittävästä yhteistyöstä ja viestintä- ja kulkuyhteyksien merkityksestä keskellä ensimmäisen maailmansodan pyörteitä vuosina 1914–1918. Näyttely on myös kertomus kahdesta pikkukaupungista Venäjän ja Ruotsin rajalla, Torniosta ja Haaparannasta. Kaupungit päätyvät sodan sytyttyä kauttakulkuliikenteen polttopisteeksi. Rajasta tuli tavaroiden, ihmisten ja valuutan kauttakulku-, pako- ja vaihtopaikka. Aikaa leimasivat paitsi lähimmäisenrakkaus ja auttamisenhalu, myös kiskonta, salakuljetus, bisnes- ja rikastumismahdollisuudet. 

Oppilaan materiaali sisältää näyttelyyn liittyvän tehtäväpaketin, jonka voi toteuttaa museovierailulla pienryhmissä tai itsenäisesti. Opettajan materiaali sisältää aineistopaketin näyttelystä, tehtävien vastaukset sekä tehtäväehdotuksia hyödynnettäväksi museovierailun jälkeen.

Oppilaan materiaali: tehtävämoniste 

Tehtäväpaketin vastaukset

Vapriikin ja Postimuseon uudet oppilastehtävät alakouluille

Museokeskus Vapriikin uudistuneet tehtävät alakoululaisille ovat nyt täällä!

Tehtävät on suunniteltu uuden opetussuunnitelman mukaan. Ne käsittelevät ilmiöpohjaisesti museoita yhdistäviä teemoja: viestintä, ihminen ja luonto sekä harrastukset. Jokaisessa paketissa oppilaat pääsevät tutustumaan kolmeen eri näyttelyyn niitä tutkien ja tehtäviä ratkoen.

Ladattuasi tehtävät tulosta ne vaakasuoraan jolloin jokainen oppilas saa omakseen pienen 8-sivuisen vihkosen. Opettajan vastaukset ja palautelomakkeen saat ilmoittautuessasi Vapriikin infoon.

Tehtävät on suunniteltu Postimuseon ja Vapriikin yhteistyönä.Tehtävät löytyvät Vapriikin nettisivuilta.

 

Materiaaleja koulujen etäopetukseen

Postimuseo tuottaa monipuolista materiaalia koulujen etäopetuksessa käytettäväksi. Lisää materiaaleja julkaistaan kevään kuluessa.

Unohtumattomia kirjeitä verkossa -näyttely ja tehtäväpaketti yläkouluille ja 2. asteen opiskelijoille

Postimuseon Unohtumattomia kirjeitä verkossa -näyttelyyn on koottu suomalaisten kirjoittamia kirjeitä eri ajoilta. Kirjeet on luettu ääneen ja niitä pääsee selaamaan myös digitaalisina. Näyttelyä voi hyödyntää erityisesti äidinkielen sekä historian opetuksessa.

Oppimateriaalit sopivat mm. perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden laaja-alaisen osaamisen kohtiin L4–L5: monilukutaito ja teto- ja viestinteknologinen osaaminen. Niiden avulla voi opettaa mm. tekstien tulkintaa ja tuottamista sekä historiallisia merkityksiä, arvoja, asenteita sekä historiallisen tiedon käyttöä.

Näyttelyyn liittyviä tehtäviä yläkouluille ja 2. asteen opiskelijoille pääset katsomaan tästä. Tehtäviä taustoittavaa materiaalia opettajalle löydät tästä.

Viestin viemää -tehtäväpaketti alakouluille

Viestin viemää opetuspaketin avulla alakoululaiset pääsevät miettimään omia viestintätapojaan. Osana tehtäviä koululaiset kirjoittavat kirjeen kaverilleen tai tulevaisuuden minälle. Oppimateriaalit sopivat mm. perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden laaja-alaisen osaamisen kohtiin L3 ja L5: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot sekä tieto- ja viestinteknologinen osaaminen. Tehtävien aiheina on mm. oppilaiden omat tavat viestiä sekä viestinnän historiallinen muutos.

Tehtäväpaketin voi ladata tästä. Taustamateriaalia opettajalle on saatavilla tästä.

#karanteenikirjeet -kampanja

Postimuseo haastaa Suomen koululaiset kirjoittamaan kirjeen!. Fyysinen kirje on oivallinen tapa piristää eristäytynyttä lähimmäistä ja riskiryhmiin kuuluvia. Ennen kaikkea paperinen kirje on henkilökohtainen viesti siitä, että pidämme huolta ja välitämme toinen toisistamme. Kirje auttaa myös muistamaan poikkeuksellista aikaa ja jättää siitä ainutlaatuisen jäljen jälkipolvien ihmeteltäväksi.

Kirjeen kirjoittamista voi käyttää myös osana kouluopetusta. Opettaja voi halutessaan kytkeä #karanteenikirjeet kampanjan Unohtumattomia kirjeitä verkossa- ja Viestin viemää -tehtäväpaketteihin.

Lisätietoa kampanjasta saat klikkaamalla tästä.

Viestinviejien matkassa – väritys- ja tehtäväkirja

Postin pitkä historia lyhyesti ja ytimekkäästi väritys- ja tehtäväkirjana. Postin tarinaa on mukava seurata värityskuvien, tehtävien ja lyhyiden tekstien avulla. Väritys- ja tehtäväkirjan on kuvittanut Timo Kokkila ja se on suomenkielinen.

Värityskirjan voi ladata ja tulostaa tästä maksutta.

Tutustu viestinnän historiaan Vauhdikasta viestintää -pikaopastuksella

 

Tutustu Postimuseon Youtube-kanavaan tästä.

 

0
Shares