Postimuseon kirjasto on Postimuseosäätiön hallinnoima filatelian ja postihistorian erikoiskirjasto, joka kerää ja säilyttää postitoiminnan historiaan ja nykypäivään kuuluvaa materiaalia tutkimusta ja tiedontarvetta varten. Kirjasto edistää laaja-alaista kansainvälistä harrastusta ja historiantutkimusta kokoelmillaan ja palveluillaan.

Kirjaston aineisto on yleisön käytettävissä ja lainattavissa seuraavin ehdoin:
 • 15-vuotta täyttäneet voivat lainata esittämällä virallisen henkilöllisyystodistuksen.
 • Alle 15-vuotias saa lainausoikeuden huoltajan suostumuksella.
 • Lainaajan henkilötiedot rekisteröidään asiakastietokantaan, ks. henkilörekisteriseloste. Asiakasrekisteri on ainoastaan museon käytössä, ja tietoja voidaan käyttää kirjastotoimintojen lisäksi ajankohtaisista asioista ja palveluista tiedottamiseen.
 • Yhteystietojen muuttumisesta tulee ilmoittaa kirjastoon.
 • Lainatessaan asiakas sitoutuu noudattamaan kirjaston palveluehtoja ja vastaa henkilökohtaisesti lainatusta tai käytetystä aineistosta.
 • Aineistoa voidaan kaukolainata ja Postimuseon kirjaston kautta voidaan pyytää aineistoa kaukolainaan myös muista kirjastoista.
 • Aineistolla on pääsääntöisesti 28 vrk laina-aika. Lainoja voi uusia kaksi kertaa.
 • Lainassa olevaa aineistoa on mahdollisuus varata. Varaus on maksuton.
 • Yli 100 vuotta vanhaa tai haurasta materiaalia ei lainata, ei myöskään käsikirjoituksia, harvinaiskirjoja tai kirjoja, joiden kuvituksena tai liitteenä on aitoja postimerkkejä.
 • Myöhässä olevista lainoista peritään hinnaston mukainen viivästymismaksu.
 • Asiakas korvaa palauttamattoman tai vahingoittuneen aineiston sen täydestä hankinta-arvosta kuluineen.
0
Shares