Postimerkkikokoelmiin kuuluu lahjoituksina saatuja tai muuten hankittuja erikoiskokoelmia. Alla on luettelo ja lyhyt luonnehdinta kokoelmista. Lue myös Lauri Poropudaksen kirjoittama artikkeli Keräilijät museon tukena. Artikkeli on ilmestynyt Postimuseon ja Postimuseon ystävät yhdistyksen Tabellarius-vuosikirjassa nro 17 (2016).

Antellin ja Granbergin ehiökokoelmat

Antell GranbergNs. Antellin kokoelma hankittin Kansallismuseolle Herman Fritiof Antellin lahjoitusvaroilla ja deponoitiin Postimuseoon vuonna 1932. Richard Granbergin ehiökokoelman hankintaa varten mm. painettiin lisämaksullinen postimerkki kulujen kattamiseksi. Kokoelmista on koottu mm. 14 kansiota käsittävä tutkimuskokoelma sekä näyttelykokoelmat Postal Stationery Issues 1845 - 1865 (160 sivua) ja Suomalainen ehiöpostikortti 125 vuotta (224 sivua).

 

Rosenlewin arkkikokoelma

Rosenlew Arkkikok

Kokoelma käsittää arkkeja vuosilta 1881-1929. Kokoelma hankittiin vaihtokaupalla vuonna 1944 Carl Wilhelm Rosenlewin perillisiltä. Siihen kuului alkujaan kuusi albumia, runsaat 300 arkkia. Niistä pääosa on ajalta ennen itsenäistymistä. Noin kolmasosa kokoelmasta on vuoden 1917 jälkeisiä Saarismallin painoeriä, jotka puuttuivat museon aiemmista kokoelmista.

 

Rosenlewin / Wennbergin Uusinta- ja jälkipainamakokoelma

R W Jalkipainamakok

Vuosien 1856 - 1866 postimerkkimallien uusinta- ja jälkipainamat, 45 sivua. Kokoelma hankittin museolle vaihtokaupalla vuonna 1948, jolloin välittäjänä toimi ruotsalainen Wennbergin postimerkkiliike.

 

Hans Lagerlöf, Finland

Lagerlof Suomi

Osa Hans Lagerlöfin lahjoitusta vuodelta 1938. Kokoelma käsittää vuodet 1856 - 1937 ja siihen sisältyy postimerkkien, kokoarkkien, lähetysten, ehiöiden ja ehiöleikkeiden lisäksi mm. Helsingin paikallispostin kohteita, leimamerkkejä, laivapostimerkkejä ym. Kokoelmaa on käytetty näyttelykokoelmien muodostamiseen. Laajuus oli alun perin 12 kansiota.

 

Hans Lagerlöf, Leimamerkkien ja rautatiepakettimerkkien kokoelma

Lagerlof LeimamerkkiOsa Hans Lagerlöfin lahjoitusta vuodelta 1938. Laajuus yksi kansio.

 

Hans Lagerlöf, Sanomalehtipostimerkkien uusintapainoskokoelma

Lagerlof Sanomalehtimerk

Ruotsalaisten sanomalehtipostimerkkien uusintapainamia vuosilta 1824 - 1872. Osa Hans Lagerlöfin lahjoitusta vuodelta 1938.

 

Hans Lagerlöf, USA:n ehiö- ja ehiöleikekokoelma

Lagerlof USA ehiöleikeOsa Hans Lagerlöfin lahjoitusta vuodelta 1938. Kokoelma kattaa vuodet 1853 - 1932 ja sen laajuus on seitsemän kansiota.

 

Valmisteverokonttorin kokoelma

Valmisteverokonttori053Valmisteverokonttorin, Leimakonttorin ja myöhemmin Setelipainon mallit painetuista julkaisuista sekä niiden ehdotteita. Sisältää Leimamerkkejä, postimerkkejä, postikortteja, Postisäästöpankin kuittausmerkkejä, Valtionrautateiden vakuutusmerkkejä ja veromerkkejä. Laajuus kolme kirjaa vuosilta 1916 - 1948.

 

 E. A. Hellman, Suomen kuvioleimat

Hellman KuvioleimaKäsittää 10 kansiota, joissa yli 4000 kohdetta. Ostettu 1953.

 

E. A. Hellman, Suomen laivaleimat

Hellman LaivaleimaSuomalaisia laivaleimoja suomalaisilla ja ruotsalaisilla merkeillä ja ruotsalaisia paikka- ja laivaleimoja suomalaisilla merkeillä. Käsittää neljä kansiota, joissa reilut 1400 kohdetta. Ostettu 1953.

 

P. Grosfils-Berger, Suomi-kokoelma

Grosfils BergerKokoelma ostettiin Postimuseoon vuonna 1954, jolloin se oli saavuttanut kansainvälisissä näyttelyissä useita kultamitaleita. Museon näyttelykokoelma vuoden 1856 postimerkeistä perustuu pääosin tälle kokoelmalle. Siihen kuuluu useita suurharvinaisuuksia tai ainutkertaisia kohteita. Alkuperäiseen kokoelmaan sisältyivät myös vuosien 1860 ja 1866 julkaisut, joita myös on käytetty muodostettaessa näiden mallien näyttelykokoelmat. Kaupan ohessa Grosfils-Berger lahjoitti museolle muitakin aihepiiriin kuuluvia kohteitaan.

 

E. J. Nyström, Koko maailma -ehiökokoelma

Nyström EhiokokKaikkiaan 61 arkistolaatikkoa, järjestetty maittain. Saatu museolle testamenttilahjoituksena vuonna 1960.

 

Pellervo Savolainen, Zemstvo Post 1865 - 1917

Savolainen ZemstvoVenäjän paikallispostimerkkien kokoelma. Kokoelmaan kuuluu noin 1500 postimerkkiä ja ehiötä, yhteensä 250 näyttelylehteä. Kokoelma saatiin lahjoituksena museolle vuonna 1964.

 

W. Terichoff, Karjala 1922

Terichoff Karjala 1922

Kokoelma sisältää mm. arkit kutakin julkaisua. Ostettu museolle 1966.

 

Harry W. Walli, Pohjois-Inkeri

Walli Nord IngermannlandKokoelman laajuus on 73 näyttelylehteä. Testamenttilahjoitus vuodelta 1971.

 

Matti Poutvaara, Kuusilokokoelma

Poutvaara KuusilokokKokoelma sisältää vuosien 1917 - 1970 välillä julkaistujen postimerkkien numerokuusilot. Kokoelma hankittiin museolle vaihtokaupalla 1971.

 

Aarre Salmenkivi, Mitä postimerkit kertovat Venäjältä Hämeenlinnan tullin kautta kulkeneista postituksista 1913 - 1917

Salmenkivi Mita postimerKokoelma on leimatutkielma, joka perustuu pääasiassa Hämeenlinnassa sijainneeseen venäläiseen varuskuntaan osoitettujen lähetysten postimerkeistä ja niiden leimoista. Kokoelman laajuus on 75 näyttelylehteä, ja se on lahjoitus vuodelta 1977.

 

Einar Palmunen, Suomen sotasensuurileimat

Palmunen aKokoelma on järjestetty paikkakunnittain ja käsittää 175 kokoelmalehteä. Ostettu museolle 1978.

 

Jorma Leinonen, Filateliamme väärenteitä ja tekeleitä

Leinonen VaarenneKokoelmaan sisältyy kohteita esifilateliasta 1950-luvulle. Mukana mm. Fournierin ja Brandstaken väärenteitä, Zeppelin-virhepainamia, tekeleitä ja makulatuuria sekä leima- ja leimautusväärenteitä. Laajuus 324 sivua.

 

E. Nikula, Suomen autopakettimerkit

Nikula AutopakettimerkitVuosien 1949 - 1963 merkkimallien kokoelma käsittää 91 näyttelylehteä. Ostettu museolle 1980.

 

Vilho Railo, Kukka-aiheinen kokoelma

Railo KukkakokoelmaAihekokoelma, joka käsittää 346 näyttelylehteä. Saatiin Postimuseolle testamenttilahjoituksena vuonna 1980.

 

Vilho Railo, Zeppelinpost

Railo ZeppelinAihekokoelma, johon sisältyy postimerkkejä, kulkeneita lähetyksiä sekä valokuvia, yhteensä 78 näyttelylehteä. Testamenttilahjoitus vuodelta 1980.

 

Leimamerkkikokoelma

LeimamerkkikokoelmaKokoelman pohjana on Erkki A. Hellmanin kokoama, vuonna 1928 kultamitalilla palkittu kokoelma, joka myytiin 1960-luvulla USA:han. Uusi omistaja laajensi kokoelmaa, ja vuonna 1983 se ostettiin Postimuseolle. Käsittää mallit 1865 - 1935, kaikkiaan 19 kansiota.

 

Matti Poutvaara, Suomen itsenäisyyden ajan kenttäpostia

Poutvaara KenttapostiKokoelmaan sisältyy kohteita vuoden 1918 sisällissodasta, heimosodista (Viro, Aunus - Porajärvi, Inkeri ja Petsamo), YK:n rauhaturvajoukkojen kohteita sekä kohteita vuosien 1928, 1937, 1939 ja 1963 sotaharjoituksista. Laajuus on 92 sivua. Kokoelma on ostettu vuonna 1983.

 

Matti Poutvaara, Saarisen malli

Poutvaara SaarismalliSaarisen mallin kokoelma, joka esittelee tilauserät ja niiden värivahtelut mm. nelilöinä ja lähetyksillä. Laajuus on 117 kokoelmalehteä. Ostettu museolle 1986.

 

Mauri Fellman, Mallin 1930 levyvirhekokoelma

Fellman M 30033Kokoelma käsittää 144 näyttelylehteä. Se saatiin lahjoituksena vuonna 1987.

 

Jussi Itkonen, Postivaunut Suomen rautateillä 1870 – 1918 

Itkonen PostivaunutVarhaisen rautatiepostin selvitys esittelee rataosittain mitätöinnit ja postivaunujen leimat. Kokoelman laajuus on 144 näyttelylehteä. Ostettu museolle 1987.

 

Torsten Sandelin, Veturit

Sandelin VeturitAihekokoelma käsittää kahdeksan albumia näyttelylehtiä sekä kaksi albumia muita kokoelmalehtiä. Kokoelma on järjestetty veturityypeittäin ja käsittää yhteensä 572 sivua. Saatu museolle testamenttilahjoituksena vuonna 1989.

 

Harri Sihtolan ehiökokoelma

Sihtola1Finland - Postal stationery of 1845 – 1880. Näyttelykokoelman laajuus on 112 lehteä, ja se on saatu museolle lahjoituksena vuonna 1995.

 

Juhani Laipio, Eesti-ehiökokoelma

Laipio Eesti ehiokokKokoelman laajuus on 43 sivua ja se on lahjoitettu museolle vuonna 2000.

 

Pär Rundqvist, Postimaksukoneleimat

Rundqvist FrankeerauskonLaaja kokoelma suomalaisia ja ulkomaisia postimaksukoneleimoja, yhteensä yli 17 000 kpl. Saatu lahjoituksena 1993.

 

Eero Helkiö, Leimareferenssikokoelma

Helkiö LeimareferenssikokAineisto on järjestetty paikkakunnittain ja käsittää seuraavat leimasintyypit: venäläisleimat, joista venäjä poistettu (8 mappia), kaksipostitorviset siltaleimat (5 mappia), yksipostitorviset siltaleimat (8 mappia) ja kaksikieliset siltaleimat (5 mappia). Kokoelma on ostettu vuonna 2000.

 

Nikolaos Koroneos, Avaruus-kokoelma

Koroneos 1Aihekokoelma, joka käsittää kaikki avaruus-aiheiset, vuosina 1957 - 1977 julkaistut ja Euroopassa vuoteen 1987 mennessä julkaistut postimerkit. Kaikkiaan 11 albumia järjestettynä maittain. Saatu lahjoituksena vuonna 2003.

 

Heikki Aulanko, Paleontologia

Aulanko PaleontologiaPaleontologian aihekokoelma, joka käsittää postimerkkejä, leimoja ja lähetyksiä,kaikkiaan 145 kokoelmalehteä. Heikki Aulangon perikunnan lahjoitus vuodelta 2004.

 

Heikki Aulanko, Maapallomme ryppyiset, uurteiset kasvot

Aulanko Maapallomme jneGeologia-aiheinen kokoelma, johon sisältyy postimerkkejä, leimoja ja lähetyksiä, yhteensä 172 sivua. Heikki Aulangon perikunnan lahjoitus vuodelta 2004.

 

Lauri Siivonen, Joulumerkkien varhaisin historia

Siivonen Joulumerkki

Joulumerkkien alkuvaiheeseen painottuva erikoiskokoelma, 50 kokoelmalehteä. Saatu museolle Lauri Siivosen perikunnan lahjoituksena vuonna 2016.

 

Paul Tiililän mail art -kokoelma

TiililaKokoelmaan sisältyy runsaat 2000 työtä, jotka ovat kertyneet Paul Tiililän mail art -harrastuksen tuloksena. Niiden lisäksi on julkaisuja ja koosteita näyttelyistä, joihin Tiililä on osallistunut. Kokoelmaan sisältyy töitä yli 1000 taiteilijalta noin 50 eri maasta. Kokoelman vanhimmat työt ovat 1990-luvulta. Museo on saanut kokoelman kahtena lahjoituksena vuosina 2004 ja 2014.

 

Runo-Suomi kautta aikain

Runo Suomi 008Finlandia 2017 -näyttelyorganisaation asettama työryhmä laati aihekokoelman tasavallan presidentin rouva Jenni Haukiolle. Kokoelman laajuus on 16 lehteä ja se deponoitiin Postimuseolle vuonna 2017.

 

Urho Kekkosen kokoelma

Kekkonen 1Kokoelma on deponoitu Kansallismuseosta Postimuseoon vuonna 1989. Se käsittää 51 albumia tai kansiota, jotka on saatu valtiovierailujen tai merkkipäivien yhteydessä ja jotka sisältävät eri maiden postimerkkejä. Lisäksi kokoelmaan kuuluu pieni määrä presidentti Kekkosen itse keräämiä kuoria ja postimerkkejä.

 

Martti Ahtisaaren kokoelma

Ahtisaari YK sivu 2Kokoelmaan kuuluu Martti Ahtisaaren näyttelykokoelma YK-julkaisuista ensipäivän leimoilla sekä muuta aineistoa YK-postimerkeistä. Mukana on myös toista kymmentä albumia tai kansiota, joita presidentti Ahtisaari on saanut lahjoina ulkomaisten vierailujen yhteydessä. Kokoelma on saatu lahjoituksena vuonna 2004.

 

Tarja Halosen kokoelma

HalonenTasavallan presidentti Tarja Halosen ASEM-huippukokouksessa ja Pekingin 2008 olympialaisista lahjaksi saamat kuusi postimerkkialbumia. Lahjoitus vuodelta 2009.

Viimeisimmät tiedotteet

0
Shares