Postimuseosäätiön tarkoitus

Postimuseosäätiön tehtävä on Postimuseon ylläpitäminen ja kehittäminen sekä suomalaisen postitoiminnan ja sen pohjalta syntyneiden tieto- ja tavaraliikenteen muotojen kulttuuriperinnön säilyttäminen ja esittäminen. Postimuseosäätiö vastaa palvelusopimuksella Posti Group Oyj:n yrityshistoriaan liittyvistä säilytys-, esitys- ja tietopalveluista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö:
 • Tallentaa ja kartuttaa toimialaansa liittyvää fyysistä ja digitaalista aineistoa ja tarjoaa museoammatillisesti hoidettuja säilytys-, tallennus- ja tutkimuspalveluita kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle materiaalille ja ilmiöille.
 • Ylläpitää museokokoelmaa.
 • Järjestää ja tuottaa näyttelyitä.
 • Järjestää tapahtumia, seminaareja, kokouksia ja konferensseja.
 • Harjoittaa tutkimustoimintaa ja tuottaa sisältöä erilaisiin julkaisuihin.
 • Harjoittaa museotoimintaan liittyvää julkaisutoimintaa.
 • Harjoittaa toimialaansa liittyvää opetustoimintaa.
 • Laatii toimialaansa liittyviä suunnitelmia, selvityksiä ja tutkimuksia historian, perinteen ja nykyhetken tallennukseen, tutkimukseen ja säilyttämiseen liittyvistä kysymyksistä.
 • Tarjoaa asiantuntijapalveluita sekä vastaa alaansa liittyvistä tietopalveluista.
 • Tarjoaa palveluita alaansa liittyvien kulttuurihistoriallisten ja taidekokoelmien hoidossa, tallentamisessa ja kokoelmien sijoittamisessa sekä koordinoimisessa.
 • Harjoittaa ja ylläpitää alan kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä sekä voi osallistua niin kansallisiin kuin kansainvälisiin hankkeisiin ja voi toimia niiden koordinaattorina.
 • Tukee stipendien, palkintojen ja yhteistyön muodossa suomalaisen postitoiminnan, viestinvälityksen ja postitoiminnan pohjalta syntyneiden tieto- ja tavaraliikenteen muotojen historialliseen kehitykseen liittyvän tutkimuksen tekemistä ja julkaisemista sekä alan opetustoimintaa.
 • Levittää ymmärrystä ja tietoa suomalaisen postitoiminnan, viestinvälityksen ja postitoiminnan pohjalta syntyneiden tieto- ja tavaraliikenteen muodoista ja tähän liittyvästä toiminnasta.
Postimuseosäätiön hallitus

Postimuseosäätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa säätiön hallitus. Postimuseosäätiön sääntöjen mukaisesti säätiön hallituksen on valinnut säätiön perustaja Posti Group Oyj yhdessä Suomen museoliitto ry:n ja Tampereen kaupungin kanssa. Hallituksen toimikausi on kolme vuotta. Nykyinen hallitus on nimitetty ajalle 1.6.2019 - 31.5.2022.

Hallituksen puheenjohtaja

 • Noora Laaksonen, VP, consumer mail,Posti Group Oyj

Hallituksen varapuheenjohtaja

 • Päivi Rokkanen, Senior Legal Councel, Posti Group Oyj

Hallituksen jäsenet

 • Ulla Teräs, kehittäjä, Opetushallitus
 • Kimmo Levä, pääsihteeri, Suomen museoliitto
 • Lauri Savisaari, Sivistyspalvelujen johtaja,Tampereen kaupunki

 Säätiön toimitusjohtaja toimii Kimmo Antila. Säätiön asiamies toimii Postimuseon johtajana ja huolehtii säätiön juoksevista toiminnoista ja hallinnosta hallituksen ohjeiden mukaisesti.

Postimuseosäätiön yhteys- ja laskutustiedot
 • Y-tunnus 2567758-7
 • PRH:n rekisteröimä säätiö 10.9.2013
 • Postiosoite: Postimuseosäätiö, Häkiläpolku 3, 33100 Tampere
 • Laskutus mieluiten sähköisesti:
 • Verkkolaskuosoitteemme on 003725677587
 • Verkkolaskuoperaattorimme on Opus Capita
 • Operaattorin välittäjäntunnus 003710948874
 • Paperiset laskut voi toimittaa osoitteeseen:
 • Postimuseosäätiö
 • PL 41251
 • 00063 Laskunet

 

0
Shares