Suomen postitaksat 1875-2001

taksakirja p

Kirjaan on koottu Suomessa käytetyt postitaksat UPU-sopimuksen voimaanastumisesta 1.7.1875 euron voimaan tuloon vuoden 2001 loppuun saakka.   Mukaan on otettu kaikki sellaiset taksat ja maksut, joiden maksamiseen on käytetty postimerkkejä, ehiöitä, postimaksukoneleimoja tai vastaavia postin hyväksymiä maksuvälineitä.

Sisältää runsaasti aikaisemmissa taksatutkimuksissa julkaisematonta tietoa.

Kirjan tekijöinä Suomen filatelian asiantuntijat Harri Ala-Honkola, Hannu Kauppi, Juhani Kerppola, Ari Muhonen ja Esko Seitsonen.
Kaksikielinen: suomi ja englanti.
Kovakantinen, 400 sivua. Saarijärven Offset, 2016.
ISBN 978-952-5249-32-3.

Hinta: 35 euroa Tilaa kirja Trafiikki-verkkokaupasta

Jääkärit Saksan tiellä -kirjajjaakarit p

FT Tuomas Hopun kirjoittama Jääkärit Saksan tiellä -kirja tarjoaa uuteen lähdemateriaaliin, kirjeisiin ja päiväkirjoihin, pohjautuvan näkökulman jääkärien historiaan. Nuorten sotilaiden syvimmät tunnot ja mietteet avautuvat henkilökohtaisten aineistojen kautta.

Kirja on nelivärinen, sidottu, runsaasti kuvitettu, s. 265. ISBN 978-952-5249-31-6. Postimuseo / Hämeen Kirjapaino Oy, Tampere 2016.

Hinta: 49 euroa

Tilaa kirja Trafiikki-verkkokaupasta

Kirjeitä sodasta

Kirjeitasodasta p

Kirjeitä sodasta -kirja antaa Suomessa ensimmäistä kertaa kokonaiskuvan kriisiaikojen kirjeenvaihdosta.

Sota-ajan kirjeisiin liittyy poikkeuksellisen paljon tunteita. Sota-aikana kirje oli elonmerkki, jota odotettiin malttamattomana kotona ja Karjalan metsissä. Kun kirje saatiin, sitä ei heitetty lukemisen jälkeen pois. Taisteluiden erottamille läheisille kirjeistä tuli aarteita, jotka säästettiin ja luettiin uudestaan ja uudestaan, jopa vuosikymmenestä toiseen.
Vaikka sota-ajan kirjeet ovat olleet yksilöille arvokkaita, niin ne eivät ole kiinnostaneet tieteellistä tutkimusta laajasti kuin vasta viime vuosina. Uudessa kirjassa ovat historian, folkloristiikan, kirjallisuustieteen ja kielentutkimuksen tutkijoiden lähtökohtana olleet sodan poikkeusoloissa syntyneet kirjeet. Pääosa artikkeleista käsittelee toisen maailman sodanaikaista suomalaista kirjoittamiskulttuuria. Yksittäiset artikkelit vievät myös Suomen kaartin sotaretkelle 1830-luvun alun Puolaan, Ranskaan ensimmäisen maailmansodan sotarintamalle ja Suomen sisällissotaan.

Ks. lisää Tampereen yliopisto / Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö/ Sota-ajan kirjeet ja kirjoitaminen
Kirjeitä sodasta. Kirjoittamisen tavat ja merkitykset kriisiaikoina.

Toimittaneet: Marko Tikka - Ilari Taskinen - Seija-Leena Nevala-Nurmi.
273 sivua, runsas nelivärikuvitus.

Julkaisijat: Postimuseo ja Tampereen Historiallinen Seura. Tampere 2015.
ISBN 978-951-98890-2-3

Hinta: 27 euroa

Tilaa kirja Trafiikki-verkkokaupasta

Postimuseon ystävät yhdistyksen ja Postimuseon yhteistyössä julkaisemat vuosikirjat:

 

Tabellarius 2002

tabe2002p

Postimuseon ystävät ry:n vuoden 2002 julkaisun artikkelit kertovat mm. postilaitoksen synnystä Per Brahen aikana, postitorvesta käyttöesineenä ja tunnuksena, Malli 1930 yleispostimerkkien sarjasta, Postin roolista Helsingin 1952 olympialaisissa ja pääsiäispostikorteista

Postimuseon ystävät ry:n julkaisuja 4, Karisto Oy, Hämeenlinna 2002. ISBN: 952-5249-09-3

Katso sisällysluettelo

Nidottu, sivuja 175.

Hinta: Tarjous 5 euroa (25 euroa) Tilaa kirja Trafiikki-verkkokaupasta

Tabellarius 2007

tabe2007p

Postimuseon ystävät ry:n vuoden 2007 julkaisu kertoo 80 vuotta vuonna 2006 täyttäneen Postimuseon historiasta ja toiminnasta. Mukana valaisevat artikkelit museonjohtajista, museon esineistön ja filateelisten kokoelmien karttumisesta ja säilytyksestä ja museon tarinoiden välittämisestä erilaisin draamallisin keinoin.

Postimuseon ystävät ry:n julkaisuja 9, Karisto Oy, Hämeenlinna 2007. ISBN: 978-952-5249-21-7

Nidottu, sivuja 158.

Katso sisällysluettelo

Hinta: Tarjous 5 euroa (25 euroa) Tilaa kirja Trafiikki-verkkokaupasta

Tabellarius 2013

tabellarius 2013 p

Tabellarius 2013 esittelee Tampereen postihistoriaa teollistumisen alkuvaiheista nykypäiviin. Teos tarjoaa uutta tietoa kaupungin postimestarien toimista, höyrylaivapostista ja Finlaysonin kirjepostista. Kirjassa on myös kokonaisesitys itsenäisyyden ajan postitoiminnasta Tampereella. Korttitervehdykset Tampereelta ja Kustaa Hiekan maailmanympärysmatkalta vievät postikorttien kiehtovaan maailmaan.

Postimuseon ystävät ry:n julkaisuja 15, Tammerprint Oy, Tampere 2013. ISBN: 978-952-5249-29-3

Nidottu, sivuja 156

Katso sisällysluettelo

Hinta: Tarjous 5 euroa (25 euroa) Tilaa kirja Trafiikki-verkkokaupasta

Tabellarius 2014

tabe2014p

Postimuseon ystävät ry:n vuoden 2014 julkaisu tarjoaa näkökulmia taiteilijakirjeisiin ja kirjeenvaihtoon, postikortteihin, postimerkkeihin sekä Suomen taiteen kultakauden ja "routavuosien" historiaan 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa.

Erityishuomion saavat Akseli Gallen-Kallela, Pekka Halonen ja Jean Sibelius, jotka kaikki viettävät juhlavuotta vuonna 2015. Lisäksi artikkelit tarkastelevat musiikkia postikorteissa ja postitorven käyttöä.

Postimuseon ystävät ry:n julkaisuja 16, Saimaprint Oy, Lappeenranta 2014. ISBN: 978-952-5249-30-9

Nidottu, sivuja 164.

Katso sisällysluettelo

Hinta: Tarjous 5 euroa (25 euroa).Tilaa kirja Trafiikki-verkkokaupasta

Tabellarius 2016

tabellarius 2016 p

Postimuseon ja Postimuseon ystävät ry:n vuosijulkaisu avaa ikkunan muuttuvan museotyön arkeen ja 90 vuotta täyttävän Postimuseon kiinnostaviin kokoelmiin. Kirjassa ovat esillä mm. keräilijät ja mesenaatit museon tukena, graafikko Lasse Hietalan mainosjulistemaailma, katsaus postiryöstöihin ja museon asekokoelmaan unohtamatta tänä vuonna 160 vuotta täyttäviä suomalaisia postimerkkejä.

Nidottu, 144 sivua, ISBN 978-952-5249-33-0, Saimaprint Oy, 2016.

Katso sisällysluettelo

Hinta: 25 euroa. Tilaa kirja Trafiikki-verkkokaupasta

Tabellarius 2017

Tabellarius 2017

Postimuseon ja Postimuseon ystävät ry:n vuosijulkaisu, jossa tänä vuonna artikkelit mm. digitalisaation aiheuttamista muutoksista Postin toiminnassa, itsenäisen Suomen ensimmäisistä Eliel Saarisen suunnittelemista postimerkeistä, aikakauslehtien kansikuvataiteesta ja kansainvälisen kirjeenvaihtoystäviä välittäneen IYS:n toiminnasta.

Postimuseo, nidottu, nelivärinen, 151 sivua.
ISBN 978-952-5249-35-4

Katso sisällysluettelo

Hinta: 5,00 € (ennen 25,00 €). Tilaa kirja Trafiikki-verkkokaupasta

Tabellarius 2018

Tabellarius 2018

Postimuseon ystävät ry:n vuosijulkaisu 2018 esittelee kirjeenvaihdon merkitystä ja postin kulun järjestämistä sisällissodan aikana 1918. Artikkelit kertovat mm. jääkäreiden ja punaisten sekä valkoisten puolella toimineiden diakonissojen kirjeenvaihdosta. Lisäksi tarkastellaan postin kulun järjestämistä punaisen postihallinnon, Vaasan mallin postimerkin ja Saksan Itämeren divisioonan kenttäpostin kautta. Myös 80 vuotta täyttävä Helsingin pääpostitalo saa ansaitsemansa huomion.

128 sivua, nidottu. ISBN: 978-952-5249-37-8.
Viestipaino Oy, Tampere 2018.

Katso sisällysluettelo

Hinta: 25,00 € Tilaa kirja Trafiikki-verkkokaupasta

0
Shares