Postimuseo ja Posti järjestävät Postimuseossa vuonna 2021 avattavaa sanomalehti-näyttelyä varten muistitiedon keruukampanjan valtakunnallisen printtimedia Postisen kautta. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan hotelliyöpyminen Tampereella kahdelle sekä kutsu näyttelyn avajaisiin. Näyttelyn ajankohta ei ole vielä varmistunut.

1. Arvonnan järjestäjä
Postimuseo, Häkiläpolku 3, 331011 Tampere

2. Kampanjan alkamis- ja päättymispäivä
Kampanja-aika 11.5. - 16.8.2020

3. Kampanjaan osallistuminen
Palkinnon arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt, jotka lähettävät muistitiedon keruuseen liittyvän muiston. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan ole niillä Postimuseon työntekijöillä, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.
Kampanjaan osallistutaan lähettämällä Postimuseolle muisto joko sähköpostilla tai kirjeellä. Kampanjan järjestäjä ei vastaa perille tulemattomista osallistumisista tai puutteellisista, asiattomista tai lukukelvottomista osallistumistiedoista, joiden takia mahdollisia palkintoja ei voida arpoa.
Kampanjan viimeinen osallistumispäivä on 16.8.2020
Kampanjaan osallistuneiden henkilötietoja käytetään vain sanomalehtinäyttely-projektiin liittyvään yhteydenpitoon ja tarpeettomat tiedot hävitetään projektin jälkeen. Tietoja ei käytetä tai luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin.

4. Voittajien arvonta
Palkinnot arvotaan 23.8. mennessä. Voitosta ilmoitetaan voittajalle henkilökohtaisesti.

5. Palkintojen toimitus
Palkinnot toimitetaan voittajalle erikseen sovittuna aikana. Pikapalkinnot postitetaan osallistujien ilmoittamiin osoitteisiin.

6. Kampanjan palkinnot

Kampanjassa arvotaan hotelliyöpyminen Tampereella kahdelle ja kutsu näyttelyn avajaisiin, jonka ajankohta ei ole vielä varmistunut. Pikapalkintoina arvotaan 40 kpl Postipojan parhaat- karkkipusseja kampanjan ensimmäisen viikon aikana 11. - 17.5.2020.

Postimuseolla on oikeus julkaista voittajan nimi eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi. Postimuseo vastaa mahdollisesta arpajaisverosta. Voittaja vastaa itse kaikista muista voiton hyväksymiseen ja sen toteuttamiseen liittyvistä kustannuksista.

7. Henkilötietojen käsittely

Katso: Henkilötietojen käsittely arvonnassa

8. Kampanjan järjestäjän vastuu

Postimuseo vastaa tähän arvontaan liittyvistä vaatimuksista enintään kampanjan kohteena olevan palkinnon määrällä.

 

 

 

0
Shares